Una crònica històrica de la Facultat

El que va ser secretari de la Facultat entre el 1954 i el 1970, el Dr. Antonio Palomeque Torres, duia a terme la recopilació sistemàtica de totes les notícies que anaven apareixent en els medis de comunicació de l’època sobre la situació de la Universitat. Posteriorment, va continuar aquesta tasca el Dr. Alfredo Sáenz-Rico Urbina, del 1974 al 2000, aquesta vegada recollint en especial les notícies de la nostra Facultat, que acabava de crear-se en dividir-se l’antiga Facultat de Filosofia i Lletres.


Viatge de fi de carrera dels alumnes el 1962

Aquestes fotografies corresponen al viatge de fi de carrera que van fer els alumnes d’Història de l’aleshores Facultat de Filosofia i Lletres el mesos de novembre i desembre de l’any 1962.


Boicot al llatí a la Facultat el 1974

L’any 1974, els estudiants de la facultat boicotejaren diverses vegades els exàmens de llatí perquè estaven en contra de l’obligatorietat d’aquesta assignatura, conseqüència de l’aplicació de l’anomenat «Pla Suárez». Un conflicte menor, a la fi del franquisme, però que tingué diverses notícies a la premsa.


Mayor Zaragoza el 1974 “Creo que la universidad española está en trance de hundirse”

Ara que les proves de Selectivitat estan a punt de modificar-se substancialment, resulta interessant veure com van començar. Aquesta entrevista del 21 de març del 1974 té lloc en els mesos previs a la implantació de les proves de la Selectivitat per accedir a la Universitat.