Torna la Panera Solidària de la Universitat de Barcelona

Es pot participar en aquesta iniciativa solidària fins al divendres 14 de desembre a les 13 h.


7a edició Premi Maria Antònia Figuerola

El termini de lliurament de treballs és el 22 de març del 2019.


VIII Premi d’assaig: “Temps, Espai i Forma” de la Facultat de Geografia i Història

Es presentaran d’ofici aquells Treballs Finals de Grau i Màster escrits en llengua catalana que hagin obtingut una qualificació final de 9 punts o superior.


Convocatòria 2018 en matèria de Joventut

El termini per a presentar les candidatures finalitza el 14 de setembre de 2018.


V Premi Emprèn!UB

El termini de presentació de les candidatures finalitza el 13 de juliol del 2018.


XXII Premi 2018 Claustre de Doctors Universitat de Barcelona

El termini de sol·licitud restarà obert fins al dia 4 de maig de 2018, a les 13h


VII Premi d’assaig: “Temps, Espai i Forma” de la Facultat de Geografia i Història

El termini de presentació finalitza el dia 1 de juny de 2018 i els resultats es faran públics el 20 de setembre de 2018.


Premi Emprèn UB 2017

El termini de presentació de projectes finalitzarà el divendres 7 de juliol de 2017.


XXI Premi 2017 Claustre de Doctors de la Universitat de Barcelona

Cal presentar la candidatura abans del 26 de maig de 2017 en qualsevol de les diverses seus del Registre General de la Universitat de Barcelona.


XIII Premis als millors treballs científics derivats d’una tesi doctoral llegida a la UB

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 31 de maig de 2017.