Camp de pràctiques d’intervenció arqueològica urbana als jardins de Victòria dels Àngels

En les tasques de construcció del nou edifici de les facultats de Geografia i Història ja es va deixar una zona de reserva arqueològica, cas únic a les universitats del nostre país, que es pot veure avui tancada per una reixa al pati central de l’edifici.


La Coral de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona

La Coral de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona va néixer el 1999 de la mà de l’estudiant de Geografia Elisabet Tribó, que havia estudiat piano i solfeig i havia cantat a l’Orfeó Català. En entrar a la Universitat va proposar crear un cor a la Facultat amb alguns companys…. Read more »


Homenatge a Iñaki Padilla

Per inaugurar l’espai Info GiH del web de la nostra Facultat, l’equip deganal ha invitat Ignasi Baiges a glossar la figura del professor José Ignacio Padilla Lapuente


La representació de l’alumnat a la Facultat

L’alumnat està representat a la Facultat a través dels seus representants elegits en les eleccions d’estudiants. La seva participació és diversa en els diferents òrgans de govern, des dels Consells de Departament fins a la Junta de Facultat i els Consells d’Estudis. Us expliquem aquí com funciona la representació de l’alumnat.