Acords de les comissions

Comissió Acadèmica de Graus

Òrgan encarregat d’organitzar la docència dels ensenyaments de graus adscrits a la Facultat.

CURS 2014-2015

CURS 2013-2014

CURS 2012-2013

Subcomissió de Pràctiques

CURS 2013-2014

Subcomissió de Teball Final de Grau

CURS 2012-2013

 

Comissió Acadèmica de Màsters Universitaris

Òrgan encarregat d’organitzar la docència dels ensenyaments dels màsters adscrits a la Facultat.

CURS 2015-2016

CURS 2014-2015

CURS 2013-2014

 

Comissió Acadèmica de Postgraus i d’Extensió Universitària

Òrgan encarregat d’organitzar la docència dels ensenyaments de postgraus i extenció universitària adscrits a la Facultat.

CURS 2014-2015

CURS 2013-2014

 

Comissió de Professorat

Òrgan encarregat de la contractació de personal acadèmic i gestionar-ne les modificacions pertinents.

 

Comissió de Doctorat

Òrgan encarregat de coordinar, gestionar i fer el seguiment dels ensenyaments de doctorat i les tesis doctorals.

CURS 2014-2015

CURS 2013-2014

 

Comissió de Recerca

Òrgan encarregat de definir, fer el seguiment i avaluar les línies d’actuació en recerca de la Facultat.

 

Comissió de Qualitat

Òrgan encarregat de l’anàlisi i millora per assegurar la qualitat del centre.

 

Consell de l’Alumnat

Òrgan de representació de l’alumnat de la Universitat de Barcelona. Encarregat, en l’àmbit universitari, de generar el debat i el seguiment posterior de les polítiques generals de la UB.