Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Facultat de Geografia i Història Imatge de diagramació
Inici Facultat Enrere
  Inici UB  
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
 
Secretaria d'Estudiants
Informació General
Atenció al professorat
Atenció a l'alumnat
Alumnat de grau
Alumnat de màster universitari
Alumnat de postgrau
Alumnat de doctorat
Alumnat de llicenciatura
Busties de contacte
 
Icona d'informació Per a més informació:

Secretaria d'Estudiants i docència
Facultat de Geografia i Història

C/Montalegre, 6
08001 Barcelona
Telèfon: 93 402 08 20/21

     
Imatge de diagramació

 
 
 
 

Tràmits i documents


 
 
Accés als Màsters Oficials

Condicions d'accés

Es podrà accedir quan s'hagi obtingut alguna de les següents titulacions:

Títol universitari oficial espanyol.

Títol expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), que permeti l'accés als ensenyaments de màster oficial.

Títol aliè a l'EEES. En aquest cas és necessària l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé sense homologació, amb la comprovació prèvia per part de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a un nivell de formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que va expedir el títol, per accedir a estudis de màster oficial.

L'acceptació en un màster oficial no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ, ni el seu reconeixement a efectes diferents que el de cursar ensenyaments de màster.

Documentació necessària per accedir sense l'homologació prèvia:

- Sol·licitud d'autoritzacio degudament emplenada
- Còpia autentificada del títol de llicenciat o l'equivalent (traduït i legalitzat per la via diplomàtica)
- Còpia autentificada del certificat de les matèries cursades (traduït i legalitzat per la via diplomàtica)

La Coordinació del màster serà l'encarregada de dur a terme els tràmits oportuns.

 
 
 
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Secretaria d'Estudiants i Docència
Última actualització o validació: 22.02.2017