Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Facultat de Geografia i Història Imatge de diagramació
Inici Facultat Enrere
  Inici UB  
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
 
Secretaria d'Estudiants
Informació General
Atenció al professorat
Atenció a l'alumnat
Alumnat de grau
Alumnat de màster universitari
Alumnat de postgrau
Alumnat de doctorat
Alumnat de llicenciatura
Busties de contacte
 
Icona d'informació Per a més informació:

Secretaria d'Estudiants i docència
Facultat de Geografia i Història

C/Montalegre, 6
08001 Barcelona
Telèfon: 93 403 77 28/29

     
Imatge de diagramació

 
 
 
 

Tràmits i documents


 
 
Informació prèvia

Taxa per al curs: 218,15€. (consulteu les reduccions/exempcions)

Documentació requerida:

Original i 2 còpies DNI vigent, en el cas d’estrangers s'ha de presentar l'original i 2 còpies del passaport. El DNI/passaport ha de tenir una data de caducitat d’un mínim de dos mesos des del moment en el que es tramita el títol.
Documentació econòmica que justifiqui la reducció/exempció de l’import de la taxa (original i 2 còpies)
Comprobant de pagament de la taxa

Llengua d’expedició del títol de màster

D’acord amb la normativa d’usos lingüístics de la UB, el títol de màster s’expedeix en versió bilingüe català/castellà. Traducció a altres idiomes

Sol·licitud del títol de màster

1. Per començar el tràmit de sol·licitud de títol del Màster heu d’enviar a la Secretaria de Màsters i Doctorat un correu electrònic (master.gih@ub.edu) amb les vostres dades personals:

    1. Nom i cognoms complerts
    2. Núm. de DNI/passaport
    3. NIUB
    4. Nom del màster que heu estudiat

A l’assumpte del correu electrònic heu de consignar que voleu sol·licitar la tramitació del títol de màster.

2. Podeu demanar cita prèvia, per tal de lliurar la documentació i fer el pagament.

Cita prèvia: S’ha de demanar cita prèvia, com a mínim, per a  4 dies naturals a partir del dia que heu enviat la sol·licitud a la Secretaria.

Horari de Matí (Excepte Agost)
Horari de Tarda (Excepte Juliol i Agost)

En cas de no acudir el dia/hora sol·licitat comporta l’anul·lació de la cita prèvia i caldrà que es demani novament cita prèvia.

Pagament:

Targeta de crèdit

Efectiu:  Es facilitarà a l’alumne un rebut que s’haurà d’abonar a una entitat bancària. Un cop efectuat el pagament l’alumne haurà de lliurar a la Secretaria de Màsters i Doctorat l'original del rebut on consti la data de pagament del títol.

Lliurament del títol

Quan el títol arribi a les secretaries de la Facultat, rebreu una notificació al domicili que consti en els nostres arxius.

El títol de màster l’haureu de recollir personalment, prèvia identificació acreditada mitjançant DNI/passaport.   Serà possible autoritzar una altra persona a realitzar aquest tràmit de recollida, únicament mitjançant un poder notarial.

En cas que tingueu la residència fixada fora de la província de Barcelona, les secretaries de la Facultat podran fer la tramesa del títol a la Direcció Provincial d’Educació o a l’Oficina Consular més propera al vostre lloc de residència. En aquest cas heu de sol·licitar-ho enviant un correu electrònic a:

master.gih@ub.edu

En el cas del SET (Suplement Europeu del Títol) es podrà recollir amb una autorització (part inferior de la notificació enviada a l’alumne) i còpia del DNI de l’alumne de la UB. La persona autoritzada ha de venir identificada amb el DNI original.

El SET és un document que afegeix informació al títol oficial, mitjançant una descripció de la seva naturalesa, el nivell, el context i el contingut, amb l’objectiu d’incrementar la transparència de les diverses titulacions d’educació superior.

Duplicat del títol

Causes de sol·licitud de duplicat més freqüents:

Canvi de nom, cognoms o dades personals.
Incorporaració del premi extraordinari o altres dades acadèmiques.
Canvi de nacionalitat.
Pèrdua del document original.
Deteriorament.

Procediment:

Heu d’adreçar-vos a la secretaria de la Facultat per lliurar còpia del DNI/passaport  i pagar la taxa de duplicitat (aproximadament comporta una despesa de 90€) que s’ha de fer efectiva al banc/caixa.
L’estudiant, a més de la taxa anterior, ha de pagar novament la taxa de sol·licitud del títol oficial. L'import serà el vigent en el curs acadèmic en què es demani el duplicat.

Legalització del títol

Els documents acadèmics expedits per la Universitat de Barcelona que hagin de ser legalitzats per sortir efectes en altres països segueixen una via diferent de legalització segons el tipus de document. En el cas dels Títols universitaris oficials es requerirà:

Legalització de documents per via diplomàtica

Consulteu tota la informació al web de Gestió
Acadèmica
.

 
 
 
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Secretaria d'Estudiants i Docència
Última actualització o validació: 14.01.2019