Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Facultat de Geografia i Hist˛ria Imatge de diagramaciˇ
Òrgans de govern i consell d'estudis Facultat UB   
Imatge de diagramació
Òrgans de govern i consell d'estudis Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramaciˇ Imatge de diagramaciˇ Imatge de diagramaciˇ Imatge de diagramaciˇ
Imatge de diagramaciˇ
Índex
Òrgans de govern
Deganat
Junta de Facultat
Comissions
Consell d'estudis
Consell assessor
Consell de l'alumnat
 
Icona d'informaciˇ

Per a més informació:

Facultat de Geografia i Hist˛ria

Montalegre, 6
08001 BarcelonaA
Telèfons: 93 403 77 28 / 29

Imatge de diagramaciˇ Imatge de diagramaciˇ  
 

Òrgans de govern - Deganat

Són òrgans de govern de la Facultat: la Junta de Facultat, l'equip de govern, la Comissió Acadèmica i la resta de comissions delegades de la Junta de Facultat que puguin crear-se, com a òrgans col·legiats; el Degà o la Degana, els Vicedegans o les Vicedeganes, el Secretari o la Secretària i l'Administrador o l'Administradora de Centre, com a òrgans unipersonals.

 

Equip de Govern
Degà i Professorat Ricardo Piqueras Céspedes piqueras@ub.edu
Vicedegà Acadèmic Daniel Piñol Alabart danielpinol@ub.edu
Vicedegà de Recerca Jaume Buxeda i Garrigós jbuxeda@ub.edu
Vicedegà de Doctorat i Qualitat Jaume Carbonell Guberna jaumecarbonell@ub.edu
Secretària de Facultat, Relacions Internacionals, Mobilitat i Política Lingüística Arlinda García Coll arlindagarcia@ub.edu
Administradora de Centre Angeles Ibañez Andujar angelsibanez@ub.edu
imatge de diagramació
 
Imatge de diagramaciˇ
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Secretaria d'Estudiants i Docència Facultat de Geografia i Hist˛ria
Última actualització o validació: 15.09.2017