Logo Universitat de Barcelona Facultat de Geografia i Història imatge de maquetació
Enrere Facultat UB imatge de maquetació
PDI / PAS Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
imatge de maquetacio   imatge de maquetacio
imatge de maquetacio

 

imatge diagramació Recerca

imatge diagramació Organització

imatge diagramació Docència

imatge diagramació Serveis generals

imatge diagramació Serveis Lingüístics

imatge diagramació Xarxa de Dinamització Lingüística

 

 

imatge de separació de paràgrafs


Recerca

 

imatge de separació de paràgrafs


Organització

marcador cercle Òrgans de govern

marcador cercle Administració

marcador cercle Consells d'Estudis de la Facultat

marcador cercle Departaments

 

imatge de separació de paràgrafs


Docència

marcador cercle Mobilitat Docent a la UB

marcador cercle Servei de Suport a la Docència de la UB

 

imatge de separació de paràgrafs


Serveis generals

marcador cercle Serveis generals

 

imatge de separació de paràgrafs


Serveis Lingüístics

Els Serveis Lingüístics (SL) tenen per missió la promoció de la formació en llengua catalana i l'assessorament lingüístic multilingüe per a les activitats acadèmiques, tècniques i administratives de la comunitat universitària, segons explicita l'article 6.5 de l'Estatut de la Universitat de Barcelona. A més de contribuir a la plena normalització lingüística del català, s'ocupa de la comunicació multilingüe en l'àmbit universitari; són línies prioritàries la gestió del castellà i l'anglès com a llengües de treball dins l'espai europeu d'educació superior, la revisió dels textos científics del PDI en anglès, l'acollida i la iniciació de l'alumnat nouvingut en la comprensió oral i escrita del català, i l'aprenentatge de la llengua catalana, tant en cursos presencials com a través del Campus Virtual per a tots els col·lectius.

 

imatge de separació de paràgrafs


Xarxa de Dinamització Lingüística

La Xarxa de Dinamització Lingüística té per finalitat sistematitzar harmònicament les accions encaminades a estimular l'ús de la llengua catalana en la docència, la recerca, l'administració i la gestió universitàries, la informació i la representació de la Universitat de Barcelona a l'exterior. Formen aquesta xarxa les comissions de dinamització lingüística (CDL) dels centres. A les CDL hi ha representats els diferents col·lectius: el professorat, el personal d'administració i serveis, i l'alumnat.

imatge de maquetacio
imatge de maquetacio   imatge de maquetacio
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat de Geografia i Història
Última actualització o validació: 22.01.2015