Logo Universitat de Barcelona Facultat de Geografia i Història imatge de maquetació
imatge de maquetació
Inici Facultat Enrere Inici UB imatge de maquetació
imatge de maquetació imatge de maquetació imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació
Menú
Pràctiques externes
Pràctiques Curriculars
Oferta i assignació de places
Preinscripció i Matrícula
Pràctiques Extracurriculars
Informació per a les empreses

Icona d'informació Més informació:

Facultat de Geografia i Història
imatge de diagramació
Montalegre, 6
08001 Barcelona
imatge de diagramació
Telèfon: 93 403 77 28 /29

imatge de diagramació
icona mailSecretaria
imatge de maquetació
imatge de maquetació

Preinscripció i Matricula de les Pràctiques


1 Sol·licitud de Plaça

Per matricular les Pràctiques Externes l'alumne ha de complir els requisits exigits en cada ensenyament, podeu consultar-los a l'oferta de cada grau.

Un cop publicada la relació de places disponibles, els estudiants hauran de fer la sol·licitud on-line (tancat), indicant l'ensenyament i les seves preferències pel que fa al centre on volen realitzar les Pràctiques externes. Es podran seleccionar 5 places com a màxim indicant l'ordre de prioritat.

Termini: Del 28 d'abril al 16 de maig de 2017

 

2 Acceptació o renúncia

A partir de la publicació de l'adjudicació de les pràctiques externes (20 de juny) Cal acceptar o renunciar formalment la plaça, a través del formulari corresponen del 20 de juny al 7 de juliol (tancat).

Els alumnes que no han obtingut plaça en la preinscripció de juny podran optar a les places vacants. La Secretaria d'Estudiants i Docència es posarà en contacte amb els alumnes (per correu electrònic) durant la segona quinzena del mes de juliol.

 

3 Matrícula

Cal tenir en compte que la realització de les pràctiques externes optatives no dóna lloc a sol·licitar canvis en els grups de les assignatures matriculades. Per tant, haureu de sol·licitar aquelles pràctiques que no interfereixin amb el vostre horari lectiu.

 

Alumnes que han de matricular l'assignatura "Treball final de Grau" (2017-18):

Realitzaran una automatrícula específica de totes les assignatures del curs 17-18 inclosa l'assignatura de pràctiques durant la primera quinzena de setembre (a finals de Juliol es publicaran les dates concretes).


Els alumnes que NO han de matricular l'assignatura "Treball final de Grau" (2017-18):

Realitzaran l'automatrícula de les assignatures del curs 17-18 (excepte l'assignatura de pràctiques) en la data que els correspongui d'acord amb les llistes d'automatrícula (es publicaran al web de la Facultat a finals de juliol).

La matrícula de l'assignatura de pràctiques es realitzarà a la finestreta de la Secretaria d'Estudiants i Docència posteriorment, durant la segona quinzena de setembre. S'avisarà als alumnes per correu electrònic.

 

IMPORTANT

Els alumnes que tinguin 28 anys. o més, hauran de formalitzar i pagar la pòlissa de l'assegurança voluntària de la UB en el moment de la matrícula de l'assignatura, si no l'han subscrit amb la matrícula inicial del curs acadèmic 2017-18. Han de fer arribar còpia del pagament del rebut abans de l'inici de les pràctiques.

 

4 Realització i Avaluació

En cas que alguna incidència a l’empresa o institució impedeixi formalitzar el conveni de pràctiques a un alumne matriculat, s'oferirà a l’alumne la possibilitat de fer pràctiques en una altra empresa o institució. Si no queden places vacants, l'alumnes podrà matricular una assignatura optativa amb places vacants.

En finalitzar l'estada de l'estudiant, el tutor de pràctiques de l'empresa valorarà el grau de satisfacció vers les pràctiques realitzades mitjançant un document preparat pel coordinador de les pràctiques externes optatives del Grau. Aquest informe, juntament amb la memòria que realitzarà l'estudiant, serà utilitzat com a base per a l'avaluació de l'assignatura.

     
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició coordinada Geografia i Història - Comunicació
Última actualització o validació: 12.07.2017
imatge de maquetació