Curs acadèmic 2013-2014
 

Máster en Atención Farmaceútica Integral

TIPOLOGÍA:
Máster
 
CRÉDITOS:
60 ECTS
 
PRECIO:
3.270  *
IDIOMA:
Castellano
 
INICIO CURSO:
24 octubre 2013
 
FINAL CURSO:
02 junio 2015

 

 

 

* El importe incluye tasas administrativas de la Universitat de Barcelona

-->> MÁS INFORMACIÓN

 

Título de Farmacéutico Espacialista en Farmacia Industrial y Galénica

 

Presentació
 
La Universitat de Barcelona i concretament la seva Facultat de Farmàcia imparteix la docència per a l'obtenció del títol de Farmacèutic Especialista en FARMÀCIA INDUSTRIAL I GALÈNICA, amb l'objectiu de completar la formació del farmacèutic per al seu més fàcil incorporació a la Indústria Farmacèutica.
 
Aquesta especialització es troba regulada pel ministeri d'Educació, Cultura i Esport i pel ministeri de Sanitat i Consum, dintre de la formació especialitzada per a farmacèutics. Per aquesta raó l'accés a aquesta especialització igual que a les restants es realitza exclusivament a través de l'examen FIR en les seves convocatòries oficials.
 
La Unitat Docent per a l'especialització és la Facultat de Farmàcia i en concret el Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica, contant amb els Serveis Científic Tècnics, el Servei de Desenvolupament del Medicament (SDM) i l'important i proper entorn de la Indústria Farmacèutica Nacional i Internacional de Catalunya.
 
La impartició de la docència està organitzada de manera que desenvolupa simultàniament el programa de formació teòrica i pràctica establert oficialment durant dos anys, incloent la docència pràctica en la Indústria Farmacèutica, d'acord amb el Conveni general signat a aquests efectes, entre la Universitat de Barcelona i Farmaindustria .
 
La implantació, desenvolupament i seguiment d'aquesta formació especialitzada està dirigida i supervisada per la Comissió de la Especialització de Farmàcia Industrial i Galénica creada concretament per a aquests fins.
 
S'ofereixen un total de 15 places, a les quals només podran accedir els alumnes que van realitzar en el seu moment el ja citat examen FIR. Una vegada obtinguda una d'aquestes places, la realització es farà en règim d'alumnat, prèvia matrícula amb un cost de 10.000 euros.
 
Per a més informació, contactar amb el Dr. Josep Mª. Suñé, per correu electrònic en la següent adreça jmsune@ub.edu
 
Comissió de l'Especialització:
 
  • Joan Esteva de Sagrera. President i Degà de la Facultat de Farmàcia.
  • Beatriz Artalejo. AEFI.
  • Josep Mª. Suñe. Coordinador dels estudis i Director Tècnic del Servei de Desenvolupament del Medicament.
  • Salvador Cassany. Departament de Sanitat. Generalitat de Catalunya.
  • Josep Ramon Ticó Grau. Responsable de la Unitat Docent.
  • Ramon Bonet. Col·legi de Farmacèutics .
  • Pilar Vaquero Serrahima. Administradora de la Facultat de Farmàcia
  • Francesc Taxonera. Membre de la Comissió Promotora de l'Especialització.
 
PLA D'ESTUDIS DE L'ESPECIALITZACIÓ FARMÀCIA INDUSTRIAL I GALÉNICA
 
PROGRAMA DOCENT TEÒRIC
 
Tema 1 Origen, desenvolupament i objectius de la producció industrial de medicaments 
Tema 2 Legislació sobre la indústria farmacèutica espanyola i europea 
Tema 3 El farmacèutic i la gestió industrial 
Tema 4 Les normes de correcta fabricació (N.C.F) 
Tema 5 Les NCF aplicades a la fabricació de matèries primeres i ús farmacèutic 
Tema 6 Disseny, àrees i serveis de les plantes farmacèutiques 
Tema 7 La validació 
Tema 8 Investigació i desenvolupament galènic 
Tema 9 Processos de fabricació de formes sòlides 
Tema 10 Processos de fabricació de formes semi-sòlides 
Tema 11 Processos de fabricació de formes líquides 
Tema 12 Fabricació de medicaments estèrils 
Tema 13 Altres formes d'administració de medicaments 
Tema 14 Fabricació de medicaments biològics 
Tema 15 Fabricació de medicaments a força de plantes medicinals 
Tema 16 Fabricació de medicaments Homeopàtics
 
PROGRAMA FORMACIÓ PRÀCTICA
 
Tema 1 Aplicació de les normes de correcta fabricació a la preparació de medicaments 
Tema 2 Criteris d'avaluació per a l'aprovació de matèries primeres i producte acabat 
Tema 3 Estudis de la preformulació per a distintes formes farmacèutiques 
Tema 4 Estudis de formulació 
Tema 5 Estudis d'estabilitat 
Tema 6 Estudis biofarmacéutics 
Tema 7 Fabricació de formes líquides 
Tema 8 Fabricació de formes sòlides 
Tema 9 Fabricació de formes semi-sòlides 
Tema 10 Fabricació de formes estèrils 
Tema 11 Noves formes farmacèutiques 
Tema 12 Planificació de la producció en funció dels recursos humans i materials

 

Cursos acadèmics anteriors
 

 

CURSOS DE POSTGRAU DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

Formació a distància per Internet de Gestió, Control i Tractament de la Hipertensió
(programa de la University of Mississippi, School of Pharmacy)

Formació a distància per Internet de Gestió, Control i Tractament de la Diabetis
(programa de la University of Mississippi, School of Pharmacy)

 

PROGRAMA DE DOCTORAT EN "FARMÀCIA I TECNOLOGIA FARMACÈUTICA"

ASSIGNATURES

Crèdits

Avenços en Farmacocinètica Clínica.

3

Atenció Farmacèutica i noves tendències en Farmàcia Assistencial.

 

Farmacoinformàtica i Telemàtica farmacèutica.

3

Avenços en Farmacoepidemiologia.

--

Noves tendències en Farmacoteràpia.

3

Avenços en Atenció Farmacèutica Comunitària, Hospitalària i Atenció Primària.

3

Avenços en la Avaluació de Medicaments.

sense impartir

Farmàcia Geriàtrica.

--

 


Última actualización Mar, 10/01/2013 - 14:50