Logo Universitat de Barcelona Facultat de FarmÓcia imatge de maquetació
Facultat UB imatge de maquetació
Grau de FarmÓcia
imatge de maquetaciˇ

Tercer curs

imatge de maquetaciˇ
Guia acadèmica
Informació general
Dades de l'ensenyament
Pla d'estudis
Itinerari
PAT (Pla d'acció tutorial)
Calendari
Tots els alumnes
Nous alumnes
Primer curs
Segon curs
Tercer curs
Quart curs
Cinquè curs
Estades en Pràctiques Tutelades
Treball fi de grau
Pràctiques curriculars en Empreses
Borsa de treball i pràctiques extracurriculars
Exàmens (2015-16)
Normes de permanència
Activitats institucionals (reconeixement de)
Avaluació única
Altra informació acadèmica
Activitats i serveis
a l'estudiant

 

Primer semestre Segon semestre
Microbiologia II (6cr) Farmacologia General (6cr)
Química Farmacèutica II (6cr) Farmàcia Galènica I (6cr)
Fisiologia i Fisiopatologia III (6cr) Nutrició i Bromatologia (9cr)
Biofarmàcia i Farmacocinètica I (3 cr) Biofarmàcia i Farmacocinètica II (6cr)
Fisiologia Vegetal (6cr) Legislació i Deontologia (3cr)
Experimentació en Química Orgànica i Química Farmacèutica (3cr)  

Totes les assignatures que s'ofereixen a tercer curs són bàsiques o obligatòries. Consulteu aquí totes les assignatures per tipologia.

Consulteu les assignatures per grups d'horari (Excepte Experimentació en Química Orgànica i Química Farmacèutica):

1r semestre
M1 M2 M3 T1 T2
2n semestre
M1 M2 M3 T1  

Els estudiants repetidors han de matricular obligatòriament grups de teoria R o Z. R equival a M i Z a T (matí o tarda)

Consulteu els horaris de pràctiques en PDF

D'acord amb la normativa de permanència, els estudiants poden matricular entre un mínim de 18 crèdits i un màxim de 60. Els estudiants segueixen un itinerari a temps parcial quan matriculen entre 18 i 45 crèdits i segueixen un itinerari a temps complet quan matriculen entre 46 i 60 crèdits. Si l'estudiant vol matricular crèdits obligatoris d'un curs superior, també ha de matricular els crèdits bàsics i obligatoris pendents de cursos inferiors. El segon any consecutiu de matrícula en què un estudiant no aprovi com a mínim el 50% dels crèdits matriculats no pot romandre en el grau.

Les assignatures tenen una única convocatòria, però en aplicació de la Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l'avaluació i qualificació dels aprenentatges aprovada pel Consell de Govern en data 8 de maig de 2012, totes les assignatures tenen un període de reavaluació que s'específica al pla docent.

 

 

 
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: Facultat de FarmÓcia
Última actualització o validació: 18.12.2015
imatge de maquetació