Docència

Estudis de Grau

En aquest apartat detallem les assignatures impartides als diversos graus de la UB per els professors del Departament. Les assignatures es presenten ordenades per graus, en funció de cada àrea de coneixement departamental.

Encàrrec docent de la Secció de Farmacologia

 

Grau de Farmàcia

Farmacognòsia

Farmacologia General

Farmacologia i Terapèutica I

Farmacologia i Terapèutica II

Farmacologia i Toxicologia en Recerca, Desenvolupament i Innovació

Farmacologia Molecular

Fitoteràpia

Toxicologia

Treball Dirigit

Treball Fi de Grau

 

Grau de Nutrició Humana i Dietètica

Fitoteràpia

Seguretat Alimentària

Experimentació en Nutrició

Treball Fi de Grau

 

Grau de Ciència i Tecnologia dels Aliments

Seguretat Alimentària I

Treball Fi de Grau

 

Grau de Ciències Biomèdiques

Toxicologia

 

Grau de Ciències Ambientals

Toxicologia Ambiental


Encàrrec Docent de la Secció Química Terapèutica

 

Grau de Farmàcia

Química Orgànica I

Química Orgànica II

Química Farmacèutica I

Química Farmacèutica II

Experimentació en Química Orgànica i Farmacèutica

Disseny de Fàrmacs

Anàlisi Estructural de Fàrmacs

Treball Dirigit

Treball Fi de Grau

 

Grau de Nutrició Humana i Dietètica

Química Orgànica

Química General i Inorgànica

Experimentació al Laboratori

Treball Dirigit

Treball Fi de Grau

 

Grau de Ciència i Tecnologia dels Aliments

Química Orgànica

Química General i Inorgànica

Experimentació al Laboratori

Tècniques de Separació i Identificació

Treball Dirigit

Treball Fi de Grau

 

Grau de Bioquímica

Tècniques Avançades de Bioquímica i Biologia Molecular

 

Grau de Biotecnologia

Molècules Bioactives Extretes d’Animals, Plantes i Fongs

 

Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques

Química dels Aliments