Departament

Presentació

El Departament de Farmacologia, Toxicologia i Química Terapèutica està adscrit a la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació de la Universitat de Barcelona. Es troba constituït per quatre Unitats Funcionals, que pertanyen a dues àrees de coneixement:

Secció de Química Terapèutica:

Secció de Farmacologia:

Els investigadors interessats en realitzar una estància de treball en el Departament han de consultar el document de Protocol d'Adscripció al Departament que es relaciona en l'apartat de Documents relacionats d'aquesta pàgina. En aquest document s'inclouen les Normes Bàsiques de Seguretat per treballar en el Departament.

La Direcció del Departament està a càrrec del Director i de la Secretària del Departament i dels membres del Consell del Departament

Director del Departament                                                Secretària del Departament                                

Juan Carlos Laguna Egea                                                    Núria Llor Brunés

Tel.: 34 93 402 45 30 ext 13                                              Tel.: 34 93 402 45 40 ext 121

FAX: 34 93 403 59 82                                                        FAX: 34 93 402 45 39

E-mail: jclagunae@ub.edu                                                E-mail: nllor@ub.edu