Departament

Presentació

El Departament de Farmacologia, Toxicologia i Química Terapèutica està adscrit a la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació de la Universitat de Barcelona. Es troba constituït per quatre Unitats Funcionals, que pertanyen a dues àrees de coneixement:

Secció de Química Terapèutica:

Secció de Farmacologia:

Els investigadors interessats en realitzar una estància de treball en el Departament han de consultar el document de Protocol d'Adscripció al Departament que es relaciona en l'apartat de Documents relacionats d'aquesta pàgina. En aquest document s'inclouen les Normes Bàsiques de Seguretat per treballar en el Departament.

La Direcció del Departament està a càrrec de la Directora i de la Secretària del Departament i dels membres del Consell del Departament

Directora del Departament                             Secretària del Departament                                

Núria Llor Brunés                                             Marta Alegret Jordà

Tel.: 34 93 402 45 40 ext 121                           Tel.: 34 93 402 45 31  ext 28

E-mail: nllor@ub.edu                                      E-mail: alegret@ub.edu