Noticias

27.11 19

Lectura de Tesi Doctoral

Títol: Estudi del paper de les proteïnes JNK en el desenvolupament de trastorns metabòlics i cognitius 

Doctorand:Oriol Busquets          Directors: Dr. Antoni Camins i Dr. Jaume Folch

Divendres 20 de desembre, 12 h, Aula Magna, Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació

----