Contacte

            Contactes dels centres UB

        

Fires i presentacions d'empreses

La Universitat de Barcelona posa a l'abast de les empreses i institucions la possibilitat de fer presentacions a una o diverses facultats i assistir a fires de treball que anualment es celebren als centres de la UB.

 

Fires i fòrums d'empreses a la UB

Al llarg de l'any acadèmic, algunes facultats organitzen fires de treball o fòrums amb empreses. Aquestes activitats representen el punt de trobada enrtre el món empresarial i els futurs candidats.

Centres de la UB que anualment n'orgaitzen, són: Economia i Empresa, Dret, Psicologia, Física, Química, Geologia, Matemàtiques...

 

Properes fires a les facultats de la UB

Facultat de Dret.

Dades de contacte: 93 403 98 06 / borsatreball.dret@ub.edu

feria virtual de ingeniería

Facultat d'Economia i Empresa.

Dades de contacte: 93 403 71 52 / borsa.fee@ub.edu

feria virtual de ingeniería

Facultats de Física, Química, Geologia, Matemàtiques i Biologia.

Dades de contacte: 93 402 11 15 / marmelladog@ub.edu / http://www.ub.edu/fisica/firaempreses/index.html

feria virtual de ingeniería

 

Presentacions d'empreses a la UB

Podeu fer una presentació de la vostra empresa en algun dels centres de la UB durant el curs acadèmic.És una bona oportunitat perquè els futurs candidats us coneguin. Contacteu amb nosaltres i us facilitarem els recursos i els espais perquè pugueu fer una presentació amb èxit.

 

 

excel HUBc BKC