Contacte

            Contactes dels centres UB

        

Assegurances UB: informació d’interès per als estudiants en pràctiques

 

Cas d’estudiants amb 28 anys o menys

Els estudiants de la Universitat de Barcelona amb 28 anys o menys, en formalitzar la matrícula, estan coberts per l’assegurança escolar obligatòria. Aquesta assegurança inclou prestacions per malaltia, infortuni i accident escolar en el transcurs de l’estada a la universitat, així com resultants d’estades de pràctiques en entitats alienes a la UB, fruit de convenis universitat-empresa. En cas que aquestes pràctiques siguin remunerades i, per tant, l’estudiant estigui donat d’alta a la seguretat social, aquests últims supòsits quedarien també coberts per la seguretat social.

Per a més detalls sobre les prestacions d’aquesta assegurança, seguiu l’enllaç «assegurança escolar obligatòria».

 

Cas d’estudiants majors de 28 anys

Els estudiants majors de 28 anys ja no queden coberts per l’assegurança escolar obligatòria, ja que no compleixen els requisits d’edat. Per aquests estudiants, existeixen diferents assegurances voluntàries, que ofereixen des d’una cobertura bàsica similar a l’obligatòria fins a d’altres supòsits que varien segons el preu. La contractació d’una assegurança voluntària* és necessària per realitzar estades de pràctiques mitjançant convenis universitat-empresa, tret que l’estudiant ja compti amb una altra assegurança pròpia (mútua, assegurança familiar, etc.), o bé que estigui donat d’alta a la seguretat social per part de l’entitat on fa les pràctiques.

Per a més detalls sobre les prestacions i preus de les assegurances voluntàries, seguiu l’enllaç «assegurances voluntàries»

*Aclariment terminològic: aquestes assegurances s’anomenen voluntàries perquè són contractades pel propi alumne de manera independent, si bé sota certes condicions la seva contractació és obligatòria.

 

Estudiants en pràctiques a l’estranger

Per a estades de pràctiques fora de l’Estat Espanyol, la contractació d’una assegurança voluntària és requisit per a tots els estudiants de la Universitat de Barcelona, siguin majors o menors de 28 anys. S’exceptuen els casos d’estudiants que ja compten amb una assegurança pròpia que disposi de cobertura a l’estranger. Per a estades de pràctiques a la Unió Europea i Suïssa, hi ha una altra excepció per a la contractació d’una assegurança voluntària: són els estudiants amb 28 anys o menys, coberts per l’assegurança obligatòria escolar, que disposin de la Targeta Sanitària Europea.

 

 

Què fer en cas d'accident?

En cas de tenir contractada l’assegurança obligatòria (28 anys o menys), podeu:

  • Accedir a qualsevol dels centres de la sanitat pública.
  • Accedir a qualsevol dels centres mèdics concertats amb l'assegurança escolar.
  • Trucar al 93 216 82 42.

Per a més detalls sobre què fer en cas d’accident, així com per conèixer la relació de centres concertats amb aquesta assegurança, seguiu l’enllaç següent.

En cas de tenir contractada una assegurança voluntària, podeu:

Si les pràctiques són a l’Estat Espanyol:

  • Accedir a qualsevol dels centres de la sanitat pública.
  • Accedir a qualsevol dels centres mèdics concertats amb l'assegurança voluntària.
  • Trucar al 93 2805959 (en cas de tenir contractada l’assegurança voluntària a través de la UB).

Si les pràctiques són a l’estranger:

  • Accedir a qualsevol dels centres mèdics concertats amb l'assegurança voluntària.
  • Trucar al 93 2805959 (en cas de tenir contractada l’assegurança voluntària a través de la UB).
  • En cas de pràctiques a països de la Unió Europea i Suïssa, si disposeu de la Targeta Sanitària Europea, podeu accedir a qualsevol centre d’atenció sanitària pública del país d’estada, tot presentant la targeta. També, en aquest cas, podeu trucar al 901 502 050. Per a més informació sobre la Targeta Sanitària Europea, seguiu el següent enllaç.

 

 

excel HUBc BKC