Els contactes de FeinaUB als centres

Els gestors de FeinaUB als diferents centres de la UB t'ajudaran i t'assessoraran en els temes relacionats amb la inserció laboral. Sobretot et podran guiar en qüestions que facin referència amb les pràctiques en empreses i la borsa de treball. En la majoria de casos, aquestes persones es troben ubicades en les secretaries dels centres.

Contactes als centres UB

 
 
Facultat   Responsable Telèfon Correu electrònic

Belles Arts

 

Mar Llop

93 4034053

marllop@ub.edu

Biologia

 

Carme Marcet

Teresa Sauras

Dolors López

93 4021429

convenis.bio@ub.edu

Ciències de la Terra

 

 

Dolors López

Montse Maurelo

 

93 4021336

dlopez@ub.edu

mmaurelo@ub.edu

Dret

 

Pràctiques extracurriculars

Sílvia Fernández

93 4039806

borsatreball.dret@ub.edu

Pràctiques curriculars

- Dret
- Gestió i Administració Pública

- Ciències Polítiques i de l'Administració

Maribel Valverde

93 4020127

practiquescurriculars.dret@ub.edu

Pràctiques curriculars

- Relacions Laborals

Dani Núñez

93 4020127

daniel.nunez1977@ub.edu

Economia i Empresa

 

Vanesa García

93 4035934

93 4037152

practiques.fee@ub.edu

borsa.fee@ub.edu

Educació

 

Ruth Gómez

Inés Martínez

Carmen Herrero

93 4034428

93 4035117

practiques.educacio@ub.edu

Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
(Campus Diagonal)

 

Adrià Potel

93 4029044

PRÀCTIQUES EN EMPRESES

prac.farma.cdiagonal@ub.edu

 

PRÀCTIQUES TUTELADES

estades.graufarmacia@ub.edu

Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
(Campus de l'Alimentació de Torribera)

 

Montse Sánchez

Ana García Rodríguez

93 4031967

montsesanchez@ub.edu
anagarciarodriguez@ub.edu

Filologia i Comunicació

 

Laia Urgel Yvorra

Laura Vara

93 4034439

93 4035580

fil-practiques@ub.edu

Filosofia

 

Marta Córdoba

93 4037720

practiques.filosofia@ub.edu

Física

 

Mar Mellado

Esteban Aranda

93 4034757

marmelladog@ub.edu

Geografia i Història

 

Gemma Niemann

Pilar Gené

93 4037727

practiques.gih@ub.edu

Informació i Mitjans Audiovisuals

 

Albert Planas

93 4035771

aplanas1@ub.edu

Infermeria

 

Cristina Cruz

93 4024219

cristinacruz@ub.edu

Matemàtiques i Informàtica

 

Helena Gallego

93 4020971

practiques.mat@ub.edu

Medicina i Ciències de la Salut

Campus Bellvitge

 

Conxita Garcia Prunell

93 4024292

cgarciaprunell@ub.edu

Medicina i Ciències de la Salut

Campus Clínic

 

M. Teresa Fernández

Carmela Ruz

93 4039016

convenis.med.clinic@ub.edu

mtfernandez@ub.edu

Odontologia

 

Jordi Albella

93 4024256

secretariabellvitge@ub.edu

Psicologia

 

- Unitat de Coordinació del Pràcticum

- Secretaria d'Estudiants i Docència

93 3125019

 

93 3125009

feina.psi@ub.edu

practiques.psi@ub.edu

Química

 

Estela Esteban

Francisco Gómez

93 4039346

estela.esteban@ub.edu

feina.quimica@ub.edu

 

Contactes als centres adscrits

 
 
Centre Responsable Telèfon Adreça Correu electrònic
CETT Esther Obiols 93 4280777

Can Marcet, 36-38

08035 Barcelona

careerservices@cett.cat
ENTI Montse Asbert 93 6846226

Baldiri Reixac, 7

08028 Barcelona

montseasbert@enti.cat
ESCAC

Xavier Parache

Maria Cònsul

93 7361555

(ext. 110)

Colom, 84-90

08222 Terrassa

maria.consul@escac.es
ESCODI

Verònica Bou

93 7839745

Plaça de la Farinera, 9

08222 Terrassa

vbou@escodi.com

ESRP Marta Bolea 93 3215462

Sepúlveda, 50

08015 Barcelona

treball@esrp.net
EUISJD Patrícia Álvarez 93 2800949

Santa Rosa, 39-57

08950 Esplugues de Ll.

palvarez@santjoandedeu.edu.es
INEFC Alícia Belsa 93 4255445

Av. de l'Estadi, s/n

08038 Barcelona

abelsa@gencat.cat
ISPC Mertixell Calatayud 93 8233824

Ctra. C-17 Barcelona-Ripoll, Km. 13,5

08100 Mollet

mcalatayud@gencat.cat

 

Contactes al centre de formació contínua i al de ciències de l'educació

 
 
Centre Responsable Telèfon Adreça Correu electrònic
IL3 Cristina García 93 4039908

Ciutat de Granada, 131

08018 Barcelona

talenthub@ub.edu
Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Lola Ortiz

Marta

 

Pg. de la Vall d'Hebron, 171

08035 Barcelona

lolaortizm@ub.edu

 

Contacte a Alumni UB - Borsa de treball per a titulats

 
 
Centre Responsable Telèfon Adreça Correu electrònic
Alumni UB Adelaida Ferrer 93 4020981

Gran Via de les Corts Catalanes, 582

08011 Barcelona

bt.alumni@ub.edu

 

 

 

 

excel HUBc BKC