Presentació

Contacte

            Contactes dels centres UB

        

Presentació

La Universitat de Barcelona fomenta que els seus estudiants i titulats puguin afrontar el pas entre el món universitari i el mercat laboral d’una manera òptima mitjançant una sèrie d’accions.

Feina UB s’encarrega de portar a terme aquesta tasca i treballa en dos àmbits diferenciats: la inserció laboral i l’orientació professional. Per aquestes tasques, disposa d’un equip d’orientadores i d’una aplicació de pràctiques en empreses i de la borsa de treball.

Les pràctiques en empreses són el primer contacte de l’estudiant amb el món laboral. Poden ser reconegudes i valorades dins del currículum acadèmic.

La relació que s’estableix entre l’estudiant i l’empresa és estrictament acadèmica i no laboral. Les pràctiques poden ser de dos tipus:

  • Pràctiques curriculars, que consten en els plans d’estudi i tenen reconeixement acadèmic.
  • Pràctiques no curriculars, que permeten aprofundir la formació pràctica dels estudis, sota la supervisió del centre de la UB, tot i que no estiguin específicament incloses en els plans d’estudis.

Feina UB també ofereix serveis i activitats per facilitar aquest pas entre el món universitari i el mercat laboral.

Serveis d'intermediació de treball i de pràctiques en empreses

  • Borsa de treball.
  • Pràctiques en empreses i institucions nacionals i internacionals.
  • Programa Erasmus Placement.

 

Participació de les empreses i institucions a la UB

  • Fòrum d’Ocupació UB.
  • Participació en fires d'empreses i d'ocupació.
  • Presentacions d’empreses.
excel HUBc BKC