Català

Benvinguts !

El grup de recerca Freshwater Ecology, Hydrology and Management (FEHM-Lab) està especialitzat en l'estudi dels processos hidrològics i ecològics de les conques fluvials del Mediterrani, amb un enfocament especial als rius temporals i en la seva gestió, promovent solucions per garantir la disponibilitat de l'aigua en el futur. Per aconseguir-ho, es duen a terme investigacions fonamentals i aplicades que ajudin a dissenyar eines per a una millor gestió dels ecosistemes aquàtics, tot potenciant la participació del públic en general per augmentar l'interès i la consciència sobre la importància d'aquests ecosistemes. 

El grup FEHM-Lab està format per investigadors del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals (UB) i de l'Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l'Aigua (CSIC).

Ecosistemes aquàtics
funcionament - impactes - contaminants - restauració
Hidrologia
precipitació - evapotranspiració - escolament - erosió - modelització - hidrodinàmica de sòls
Fauna aquàtica
macroinvertebrats - peixos - taxonomia - diversitat - comportament - distribució - evolució
Flora aquàtica
Diatomees - Macròfits - Helòfits - taxonomia - diversitat - distribució - evolució
Rius temporals
hidrologia - ecologia - gestió - modelització
Diagnosi i Gestió
mètodes - indicadors ecològics - cabal ecològic - estat ecològic - Directiva Marc de l'Aigua

Xarxes Socials

Back To Top