UB 2015 sense fons petit                 

Tesis

   • prodriguezlozano Pablo Rodríguez-Lozano. 2016. Fire legacies in Mediterranean streams: the key roles of the riparian canopy and the top predator on food webs

Per veure el resum i descarregar la tesi completa: Enllaç a "Tesis en Xarxa"

 

 

 

       • NuriaFlorArnau PortadaTesi Núria Flor-Arnau. 2014. Diversitat, ecologia i usos en bioindicació d’algues caràcies i macròfits a la península Ibèrica.

Per veure el resum i descarregar la tesi completa: Enllaç a "Tesis en Xarxa"

 

 

 

       • christian_villamarin Christian Villamarín Flores. 2012. Estructura y composición de las comunidades de macroinvertebrados acuáticos en ríos altoandinos del Ecuador y Perú. Diseño de un sistema de medida de la calidad del agua con índices multimétricos.

Per veure el resum i descarregar la tesi completa: Enllaç a "Tesis en Xarxa"

 

 

       • ncid Núria Cid. 2010. Ecology of the benthic macroinvertebrates in the lower Ebro River: community characterization, population dynamics and bioaccumulation of pollutants in response to environmental factors.

Per veure el resum i descarregar la tesi completa: Enllaç a "Tesis en Xarxa"

 

 

       • Iraima Verkaik. 2010. Wildfire effects on macroinvertebrate communities in Mediterranean streams .

Per veure el resum i descarregar la tesi completa: Enllaç a "Tesis en Xarxa"

 

 

 

       • Mireia Vila-Escalè. 2009. Efectes d’un incendi forestal en una riera mediterrània (Sant Llorenç del Munt, 2003).

Per veure el resum i descarregar la tesi completa: Enllaç a "Tesis en Xarxa"

 

 

 

       • munne_tesis Antoni Munné Torras. 2009. Anàlisi de mètriques d' avaluació de la qualitat de l' algua mitjançant l' ús de macroinvertebrats com a bioindicadors i la seva resposta a les alteracions antrópiques i a la tipología fluvial en ecosistemes mediterranis..

Per veure el resum i descarregar la tesi completa: no disponible en aquests moments

 

 

          • Carlos Raúl Acosta Rivas. 2009. Estudio de la cuenca altoandina del río Cañete (Perú): distribución altitudinal de la comunidad de macroinvertebrados bentónicos y caracterización hidroquímica de sus cabeceras cársticas. .

descargar tesis (PDF) (1,49MB)

 

 

           • Blanca Ríos Touma. 2008. Comunidades de Macroinvertebrados en un rio Altoandino: Importancia del microhábitat, la dinámica de la deriva, papel de la materia orgánica y relevancia de la ovoposición

descargar tesis (PDF) (10,3MB)

 

 

           • Maria del Tura Puntí Casadellà. 2007. Ecologia de les comunitats de quironòmids en rius mediterranis de referència / Ecology of Chironomidae Communities in Mediterranean Reference Streams.

Per veure el resum i descarregar la tesi completa: Enllaç a "Tesis en Xarxa"

 

 

           • bonada 2003Núria Bonada i Caparrós. 2003. Ecology of the macroinvertebrate communities in Mediterranean rivers at different scales and organization levels.

Per veure el resum i descarregar la tesi completa: Enllaç a "Tesis en Xarxa"

Go to top