UB 2015 sense fons petit                 

Qualitat ecològica segons l'IBMWP - 2013

feu click a sobre d'un marcador per obtenir més informació

Llegenda

Símbol Qualitat ecològica
blue Molt bona
green Bona
orange Mediocre
orange Dolenta
red Pèssima

Podem observar una bona i molt bona qualitat en la tots els punts situats a Sant Llorenç, Montseny i Guilleries i també a la riera de Fuirosos (T30) a la primavera. Al punt del Foix (F52) i a la riera d'Arenes (B07), en canvi, només es pot parlar d'una qualitat moderada. En el cas del Foix està clarament relacionada amb la qualitat d'aigua que hi circula ja que hi ha diversos indicadors fisicoquímics que així ho indiquen (veure detalls clicant al seu punt). Al riu d'Arenes, l'IBMWP no arriba a reflectir una bona qualitat a la primavera, no per un problema de contaminació sinó perquè aquest curs d'aigua és marcadament temporal i els anys que són poc plujosos, sol presentar una riquesa de macroinvertebrats limitada ja que és un riu que porta poca aigua i de forma intermitent.

A la primavera també s'estudiaren molts punts que formen part de la xarxa d'estacions de referència històriques d'aquest programa d'estudis però que es troben fora de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. Es tracta dels punts de les capçaleres de la conca del Foix i del Llobregat i alguns trams de les parts mitges de l'eix del Llobregat. En tots els casos s'hi han trobat valors de qualitat ecològica en la banda alta i per tant es pot dir que es mantenen les condicions respecte a anys anteriors.

Si es comparen els valors obtinguts a la primavera i a l'estiu, s'hi pot observar clarament com el Parc Natural del Montseny té un caràcter menys mediterrani que el Parc Natural de Sant Llorenç ja que a l'estiu cap dels seus trams d'estudi han presentat una disminució de la qualitat, mentre que a Sant Llorenç, on l'estrès hídric estival és més marcat, en 3 dels seus 5 punts d'estudi s'ha baixat un rang de qualitat. També es veu com al Parc Natural de Montnegre-Corredor, el Torrent d'Arenes es va assecar i la Riera de Fuirosos es trobava en un estat de basses desconnectades.

B07 - Torrent d'Arenes
B08a - Rec de Vallforners
B22 - Riu Ripoll a Les Arenes
B24 - Riera de Gallifa
B29 - Torrent de Riudeboix
B35 - Riera de Vallcàrquera
F11a - Torrent de l'Albereda
F20 - El Foix a Can Vila
F24 - Riera de Pontons a la capçalera
F52 - El Foix a Castellet i la Gornal
L44 - Riera de Coaner
L45 - Torrent d'Estenalles a Mura
L56 - El Llobregat al Clot del Moro
L60a - El Llobregat a Cal Rosal
L61 - Riera de Merlès al Molí de Vilalta
L68 - El Llobregat a Balsareny
L82 - Riera de Veciana
R11 - Torrent de la Font del Llor
R13 - Torrent de Castelló
R9b - Torrent de la Vall d'Horta a la Muntada
RGS - Riu Rigròs - Capçalera
T00 - La Tordera al Pont de la Llavina
T01 - La Tordera al Rec de Palautordera
T30 - Riera de Fuirosos
TB3 - La Tordera - Capaçalera
Te22 - Riera Major a Susqueda
Teb1 - Riera Major - Capçalera
Teb2 - Riera Major a VIladrau
Go to top