English

Trivers P logo web

Estat ecològic dels rius temporals: mètodes d’avaluació de les basses desconnectades

 

Projecte de recerca del grup FEHM finançat per l'Agència Catalana de l'Aigua que té com a objectiu el desenvolupar un mètode per a l'avaluació de l'estat ecològic de les basses desconnectades dels Rius Temporals. 

objectiu TRiversP

Això és farà mitjançant el desenvolupament d’un model predictiu que permetrà obtenir els valors de les mètriques esperats en condicions de referencia en funció del temps de desconnexió de la bassa i d’altres variables clau. El temps de desconnexió de les basses es determinarà amb el desenvolupament d’un model isotòpic de l’aigua basat en la comparació entre les concentracions dels isòtops 18O i 2H. Es modelitzaran un conjunt de mètriques taxonòmiques a nivell d’espècie però també mètriques funcionals basades en els trets biològics que han mostrat ser menys sensibles a la intermitència del flux i, per tant, responen millor als impactes dels Rius Temporals.

Segueix les novetats a twitter amb #TRivers_P

Darrer Twitt:

Invalid twitter user!

Back To Top