UB 2015 sense fons petit                 

Enllaços

 

recull de tots els treballs que el grup F.E.M. està realitzant en rius d'alta muntanya dels Andes.

 

informe annual de la Qualitat Ecològica dels Rius de la Diputació de Barcelona.
Espai web on es publiquen els resultats de seguiment de la descontaminació de l'embassament de Flix i la informació relacionada:

http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca?_nfpb=true&_pageLabel=P44400143921370856648325&_nfls=false

Documents, protocols i informes relacionats amb la nostra feina que ofereix l'Agència Catalana de l'Aigua:

Els peixos dels rius i zones humides de Catalunya: Qualitat biològica i connectivitat fluvial (PDF)

 

Activitats educatives del Parc

 

El Sistema Integrado de Información del Agua: recoge toda la información relacionada con el agua dentro de un sistema de información moderno, unitario y centralizado.
Protocolos de Muestreo Biológico para la determinación del Estado Ecológico: Protocolos de la Confederqación Hidrográfica del Ebro.
TAXAGUA: Tesauro Taxonómico para la clasificación del estado ecológico de las masas de agua continentales.

 

 

Go to top