UB 2015 sense fons petit                 

referencies

Prat, N.; Ortiz, R.; Fortuño, P.; Rieradevall, M.; Acosta, R.; Solà, C.; Terrats, A. & Munné, A. 2010. Establiment de la xarxa de punts de referència dels rius de Catalunya. Informe de la validació dels punts de referència segons les directrius de la DMA i dels exercicis d’intercalibració europeus. Agència Catalana de l’Aigua, Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya. Barcelona. 152 pàg. (PDF)

         

        Go to top