UB 2015 sense fons petit                 

Publicacions en revistes amb comitè de redacció i revisors.

 • Prat, N.; Muñoz, I.; Camp, J.; Comín, F.A.; Lucena, J.R.; Romero, J.; Vidal, M. (1988).  Seasonal changes in particulate organic carbon and nitrogen in the river and drainage channels of the Ebro Delta (NE Spain)Verhandlungen International Vereinigung Limnologie, 23,  1344-1349. 
 • Muñoz, I.; Prat, N. (1989).  Effects of river regulation on lower river EbroRegulated Rivers-Research & Management, 3,  345-354.   ISSN: 0886-9375
 • Muñoz, I.; Prat, N. (1990).  Flujos de Carbono, Nitrógeno y Fósforo en la parte baja del río EbroScientia Gerundensis, 16(1),  147-161. 
 • Muñoz, I.; Prat, N. (1994).  Macroinvertebrate community in the lower Ebro river (NE Spain)Hydrobiologia, 1(286),  65-78.   ISSN: 0018-8158
 • Rodrigues Capitulo,A.; España,A.; Ibañez,C.; Prat,N. (1994).  Limnology of natural wells in the Ebro Delta (NE Spain)Verhandlungen International Vereinigung Limnologie, 25,  1430-1433. 
 • Prat,N.; Ibañez,C. (1995).  Effect of water transfers in the Spanish National Hydrological Plan on the ecology of the lower river Ebro (NE Spain) and its deltaWater Science and Technology, 31,  79-86.   ISSN: 0273-1223
 • Ibáñez, C.; Prat, N. (1996).  Changes in the hydrology and sediment transport produced by large dams on the lower rio Ebro river and its estuaryRegulated Rivers-Research & Management,  51-62.   ISSN: 0886-9375
 • Sánchez-Arcilla, A.; Jiménez, J.; Stive, M.J.F.; Ibáñez, C.; Prat, N.; Day, J.; Capobianco, M. (1996).  Impacts of sea-level rise in the Ebro Delta: a first approachOcean & Coastal Management, 30(2-3),  197-216.   ISSN: 0964-5691
 • Ibañez, C.; Pont, D.; Prat, N. (1997).  Characterization of the Ebre and Rhone estuaries: A basis for defining and classifying sal-wedge estuariesLimnology and Oceanography, 42(1),  89-101.   ISSN: 0024-3590
 • Ibañez, C.; Saldaña, J.; Prat, N. (1999).  A model to Determine the Advective Circulation in a Three Layer, Salt WedgeEstuary: Application to the Ebre River EstuaryEstuarine Coastal and Shelf Science, 48,  271-279.   ISSN: 0272-7714
 • Curco, A.; Ibañez, C.; Day, J.W.; Prat, N.  (2002).  Net primary production and decomposition of salt marshes of the Ebre Delta (Catalonia, Spain)Estuaries, 25(3),  309-324.   ISSN: 0160-8347
 • Prat, N.; Ibañez, C.  (2002). The effects of the Spanish National Hydrological Plan (PHN) on the Lower Ebro. Proposals for a new water management plan and preliminary assessment of flow regime needed to maintain ecological, economic and social sustainabilityMeanders, 11,  10-14. 
 • Ibáñez, C.; Prat, N.  (2003). The environmental impact of the Spanish National Hydrological Plan on the Lower Ebro River and DeltaWater Resources Development, 19(3),  485-500. 
 • Cid, N.; Ibàñez, C.; Prat, N. (2008).  Life history and production of the burrowing mayfly Ephoron virgo (Olivier, 1791) (Ephemeroptera: Polymitarcyidae) in the lower Ebro river: a comparison after 18 yearsAquatic Insects, 30(3),  163-178.   ISSN: 0165-0424
 • Ibañez, C.; Prat, N.; Duran, C.; Pardos, M.; Munne, A.; Andreu, R.; Caiola, N.; Cid, N.; Hampel, H.; Sanchez, R.; Trobajo, R. (2008). Changes in dissolved nutrients in the lower Ebro River: causes and consequencesLimnetica, 27,  131-142.   ISSN: 0213-8409
 • Cid, N.; Ibañez, C.; Palanques, A.; Prat, N. (2010). Patterns of metal bioaccumulation in two filter-feeding macroinvertebrates: Exposure distribution, inter-species differences and variability across developmental stagesScience of the Total Environment, 408(14),  2795-2806.   ISSN: 0048-9697
 • Ibáñez, Carles; Sharpe, Peter; Day, John; Day, Jason; Prat, Narcís (2010). Vertical accretion and relative sea level rise in the Ebro Delta wetlands (Catalonia, Spain)Wetlands, 30(5),  979-988.   ISSN: 0277-5212

Altres Publicacions

 • Prat, N.; Camp, J.; Comín, F.A.; Lucena, J.R.; Muñoz, I.; Romero, J.; Vidal, M.  (1988). Nitrogen fluxes in the Ebro Delta (NE Spain). A: Proc. Int. Symp. on Hydrology of Wetlands in Semiarid and Arid Regions. (pp. 139 - 142).
 • Muñoz, I.; Prat, N. (1988). Característiques ecològiques del riu Ebre. A: Butlletí del Parc Natural del Delta de l'Ebre (pp. 13 - 15).
 • Ibañez, C.; Escosa, R.; Muñoz, I.; Prat, N. (1991). Life cycle and production of Ephoron virgo (ephemeroptera, Polymitarcidae) in the lower river Ebro (NE Spain). A: Overwiew and strategies of Ephemeroptera and Plecoptera. Sandhill Crane Press Inc. (pp. 483 - 492).
 • España, A.; Ibáñez, C.; Rodríguez-Capítulo, A.; Prat, N. (1992).  Caracterització limnològica dels ullals de Baltasar. A: Butlletí del Parc Natural del Delta de l'Ebre (pp. 38 - 41).
 • Ibáñez, C.; Rodríguez-Capitulo, A.; Prat, N. (1994).  The combined impacts of River Regulation and Eutrophication on the Dynamics of the Salt Wedge and the Ecology of the Lower Ebro River (North-East Spain). A: The Ecological Basis of River Management. D. Harper and A. Ferguson ed.J. Wiley (pp. 105 - 114).
 • Prat,N.; Rodrigues Capitulo,A. (1995).  Population dynamics of Chironomidae associated with Nymphaea alba leaves in springs in the Ebro Delta (NE Spain). A: P.Cranston (ed.) Chironomids: From Genes to Ecosystems. CSIRO ed. (pp. 297 - 304).
 • Ibañez, C.; Prat, N.; Canicio, A. & Curcó, A. (1999).  El delta del Ebro un sistema amenazado. A: Bakeaz Ed. (pp. 109).
 • Ibañez, C.; Curco, A.; Day, J.W.; Prat, N.  (2000).  Structure and productivity of microtidal mediterranean coastal marshes. A: M. P. Weinstein & D. A. Kreegers (eds): Concepts and controversies in tidal marsh ecology. (pp. 107 - 136).
 • Prat, N. (2000).  Los aspectos ambientales. A: Ingeniería del Agua (pp. 340 - 342).
 • Prat, N. (2001).  El Plan Hidrológico Nacional, un proyecto engañoso y destructivo. A: Ecosistemas (pp. 1 - 2).
 • Prat, N. (2002).  La Nova Cultura de l'Aigua. La Directiva Marc i la política hidràulica espanyola. A: Mètode. Revista de difussió de la investigació (pp. 85 - 87).
 • Prat, N. (2004). El Pla Hidrològic Nacional: un cas de no-apreciació de la complexitat. A: Aula d’Ecologia (pp. 67 - 75).
 • Ibáñez Martí, C.; Prat, N. (2004). L’impacte ambiental del Plan Hidrológico Nacional al tram final de l’Ebre. A: Suport a la Gestió Ambiental d’Activitats al Municipi (pp. 91 - 98).
 • Prat, N. (2009). 30 años de gestión del agua en Catalunya. De la oferta ilimitada a la sostenibilidad ambiental. A: El agua: estudios interdisciplinares. M.J. Montoro (coord.) (pp. 207 - 229).  Atelier Libros. ISBN: 978-84-96758-96-4.  
 • Prat, N. (2012). La sostenibilidad en el ciclo del agua. Comparación de dos planes de cuenca españoles. A: Cuides (Cuaderno Interdisciplinar de Desarrollo Sostenible) (pp. 47 - 63).  Fundación Cajamar. ISBN: 1889-0660.  

 

Tesis doctorals

 • Isabel Muñoz (1990).  Limnologia de la part baixa del riu Ebre. Barcelona. Tesi Doctoral. Direcció: N. Prat
 • Carles Ibáñez Martí (1993).  Dinàmica hidrològica i funcionament ecològic del tram estuarí del riu Ebre. Barcelona. Tesi Doctoral. Direcció: N. Prat
 • Núria Cid Puey (2010).  Ecology of the benthic macroinvertebrates in the lower Ebro River: community characterization, population dynamics and bioaccumulation of pollutants in response to environmental factors. Universitat de Barcelona. Tesi Doctoral. Direcció: N. Prat

 

Tesines i tesis de DEA i Màster

 • Rafael Sanchez Navarro (2004). Evaluación del método QBM para el estudio de Caudales Ambientales. Universitat de Barcelona. Tesi de Llicenciatura. Direcció: N. Prat
 • Núria Cid (2006).  Cicle vital i producció secundària d'Ephoron virgo al tram baix del riu Ebre. Universitat de Barcelona. Tesi de Llicenciatura. Direcció: N. Prat
 • Rosa Andreu Chavarria (2007).  Colonització per macròfits i els seus macroinvertebrats associats al tram baix del riu Ebre. Universitat de Barcelona. Treball d'Investigació. Direcció: N. Prat
 • Cristina Buendía Forés (2008).  Efectes dels canvis recents en la concentració de nutrients de l'aigua de l'Ebre sobre el bentos del seu estuari. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters. Direcció: N. Prat
Go to top