Recursos de galego


  Ferramentas básicas de lingua
 

Dicionario de Galego Ir Indo
Dicionario xeral da lingua adaptado aos cambios da normativa de 2003.

 
 

VOLGA
Vocabulario ortográfico da lingua galega na web da Real Academia Galega.

  Normas ortográficas e morfolóxicas
Versión electrónica das normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego acordadas pola RAG.
 

Dicionario de pronuncia
Dicionario de pronuncia da lingua galega elaborado polo Instituto da Lingua Galega.

  Tradutor Apertium GALEGO-ESPAÑOL-GALEGO
Tradutor automático do
Seminario de Lingüística Informática da Universidade de Vigo.
 

 

   
  Ferramentas e recursos de consulta sobre a lingua
 

Recursos de lingua da SXPL
Inclúe ferramentas de lingua, cursos de autoaprendizaxe, software en galego, materiais para os CELGA... Portal da Secretaría Xeral de Política Lingüística

 

Mancomún
Para a descarga de sofware libre en galego. Proxecto subvencionado pola Consellería de Innovación e Industria.

 

Atlas Mundial Galego Online
Proxecto do Servizo de Normalización Lingüística da CRTVG. O seu obxectivo é a estandarización dos nomes xeográficos en galego.

 

Nomenclátor de Galicia
Toponimia oficial das provincias, parroquias, concellos e lugares de Galicia.

 

DIGaTIC
Dicionario en liña sobre as novas tecnoloxías, desenvolvido pola Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicacións de Galicia

 

Dicionario de dicionarios
Multidicionario que recolle un conxunto de obras lexicográficas elaboradas entre 1745 e 1992. Permite facer buscas por lema, por sinónimos, por voces en refráns e poemas, etc.

 

 

   
  Autoaprendizaxe da lingua
 

Galego en liña
Información sobre ortografía, gramática e estilo da lingua galega. Portal da Área de Normalización Lingüística da Universidade de Vigo.

 

Celga
Materiais didácticos e modelos exame para preparar as probas Celga da Secretaría Xeral de Política Lingüística.

  Loia. Guía aberta á lingua galega
Información de gramática, sociolingüística, historia e dialectoloxía, con mapas e arquivos de son. Portal do Consello da Cultura Galega.
 

Manuais xerais de galego
Manuais de ortografía e léxico con solucionario na web da Secretaría Xeral de Política Lingüística.

 

Intercambio lingüístico galego-catalán
Programa de conversas en Barcelona que permite practicar o galego fóra das aulas de docencia.

 
 

 

 

  Ferramentas de literatura e cultura
  Cultura Galega.org
Actualidade cultural, literatura, artes, audiovisual... Publicacións e portais temáticos. Portal do Consello da Cultura Galega.
  Poesiagalega.org
Arquivo de poéticas contemporáneas na cultura galega.
  Diario Cultural
Programa de información, análise e creación cultural da Radio Galega.
  Biblioteca das letras galegas, no Cervantes virtual
Biobliografías, textos e información crítica de escritoras e escritores relevantes
 

PrazadasLetras
Publicación da Consellaría de Cultura co fin de promover a literatura galega e a súa lectura.

  Mediateca do CCG
Libros, documentos e material audiovisual sobre do Consello da Cultura Galega en descarga libre
 

Centro de documentación da Asociación de Escritores en Lingua Galega
Fichas de escritoras e escritores con bibliografías, textos de creación ou crítica, fototeca, videoteca e entrevistas.

 

Son de poetas
Antoloxía de poesía galega musicada feita polos grupos de lingua galega e literatura e do Equipo de Normalización do IES David Buján de Cambre (A Coruña).

 

Asociación de Escritores en Lingua Galega
Fichas de escritores, actividades, publicacións e premios.

 
   
  Crítica e tradución literaria
  Lletra de Dona
Literatura escrita por mulleres en todas as linguas. Escola de crítica literaria coordinada por Elena Losada, do Centre Dona i Literatura.
  Álbum de Mulleres
Centro de documentación dixital para divulgar e investigar as contribucións das mulleres á sociedade e cultura galegas.
  Dicionario de termos literarios
Versión provisional do dicionario que está en preparación (xa hai 2 vols. editados). Elaborado polo Centro Ramón Piñeiro.
 
       
  Catálogos, bibliotecas en liña e córpora textuais
  Catálogo Galicia
Fondos bibliográficos galegos da Universidade de Santiago de Compostela. Detalla os artigos de volumes colectivos e publicacións periódicas.
  CORGA Corpus de referencia do galego actual
Colección de textos que recollen o uso lingüístico do galego. Elaborado polo Centro Ramón Piñeiro.
  Biblioteca Virtual de Literatura Universal
Textos e información sobre as traducións ao galego da literatura universal. Portal da Asociación de Tradutores Galegos.
 

Observatorio de Neoloxía
Desenvolve diferentes liñas de traballo relacionados cos neoloxismos. Proxecto de investigación da Universidade de Vigo.

  Bibliografía informatizada da lingua galega
Base de datos que contén información bibliográfica anotada sobre traballos de investigación ou de divulgación que se ocupan da lingua galegas.
  Tesouro automatizado da lingua galega
Corpus do galego moderno con textos galegos desde 1612 ata a actualidade. Elaborado polo Instituto da Lingua Galega.
  Blix
Biblioteca en liña de autores, ilustradores, obras e publicacións especializadas de literatura infantil e xuvenil. Inclúe o índice da revista Fadamorgana.
  Tesouro Informatizado da Lingua Galega (TMILG)
Corpus do galego medieval a partir de textos en prosa e verso. Elaborado polo Instituto da Lingua Galega.
  Biblioteca do Centro Galego de Barcelona
Importante fondo do libro galego. Pódense consultar en liña una parte do catálogo (está en proceso de informatización).
 

Biblioteca Virtual Galega
Biblioteca virtual na que se pode consultar catálogo de obras e autores, interesante videoteca e obras dispoñibles para a lectura.

     
 

 

   
  Investigación e documentación
 

Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
En liña: corpus de referencia do galego actual, corpus documentale latinum gallaeciae, lírica medieval, conversor texto-voz... Ofrece bolsas para estadías de investigación.

  Estudos de Lingüística Galega
Revista científica en liña do Instituto da Lingua Galega
  Centro de Documentación Sociolingüística de Galicia
Arquivo e consulta de todo o relativo á sociolingüística e a planificación. Arquivo do Consello da Cultura Galega.
 
  Instituto da Lingua Galega
Consulta en liña dos tesouros informatizados da lingua galega (actual e medieval), curso en liña para a aprendizaxe do galego... Organiza cursos de lingua para estranxeiros.
 
     
  Xornais e revistas en liña
  Praza Pública   Tempos Dixital
  Galicia Confidencial  
  Faro Cultural, suplemento cultural de Faro de Vigo  
   
  Audiovisuais para a docencia
 

Ben falado

 

Linguagalega.tv

 

Uvigo.tv

 
       
  Cultura galega en Cataluña
  Lectorat de gallec UAB   Centro Galego de Barcelona
     
  Institucións galegas  
  Xunta de Galicia  
  Secretaría Xeral de Política Lingüística  
  Lectorados de galego da SXPL  

Estudis Gallecs i Portuguesos | http://www.ub.edu/filgalport | Universitat de Barcelona