Proxecto Galauda


       
 

PROXECTO GALAUDA: LINGUA E CULTURA GALEGAS NO ENSINO SECUNDARIO DE CATALUÑA. LINGUA E CULTURA CATALÁS NO ENSINO SECUNDARIO DE GALICIA.

 

PROJECTE GALAUDA: LLENGUA I CULTURA GALLEGUES A L'ENSENYAMENT SECUNDARI DE CATALUNYA. LLENGUA I CULTURA CATALANES A L'ENSENYAMENT SECUNDARI DE GALICIA

 

O Proxecto Galauda, que naceu na Secció de Filologies Gallega e Portuguesa da UB, é un proxecto educativo intercultural que pretende provocar nos adolescentes unha percepción da diversidade lingüística e cultural como unha necesidade incuestionable para as sociedades actuais.

Aínda que a súa acción se concreta en Galicia e en Cataluña, a idea é crear un modelo válido para todo o Estado español que poida contribuír á construción dun marco xeral de convivencia.

Conta co apoio das administracións catalá e galega: o Departament d'Educació da Generalitat de Catalunya e a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia asinaron en xuño de 1999 un protocolo de colaboración onde se regulan as bases da súa colaboración.

Cada ano o alumnado catalán fai unha viaxe a Galicia financiada parcialmente polas dúas Administracións. Durante estas viaxes fanse intercambios educativos entre os Centros.

Máis información no portal web del Projecte Galauda

 

El Projecte Galauda, que va néixer a la Secció de Filologies Gallega i Portuguesa de la UB, és un projecte educatiu intercultural que pretén provocar en els adolescents una percepció de la diversitat lingüística i cultural com una necessitat inqüestionable per a les societats d'avui dia.

La seva acció es concreta en Galícia i Catalunya, tot i que la idea és crear un model vàlid per a tot l'Estat espanyol, amb el qual es voldria contribuir a la construcció d'un marc general de convivència.

Compta amb el suport de les administracions catalana i gallega: el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i la Consellería de Educación e Ordenación Universitaria de la Xunta de Galícia van signar al juny de 1999 un protocol on s'articulen les bases d'aquesta col·laboració.

Cada any l'alumnat català fa un viatge a Galícia finançat parcialment per ambdues Administracions. Durant aquests viatges tindran lloc intercanvis educatius entre els Centres.

Més informació al portal web del Proxecto Galauda

 


Como material de clase elaborouse:

 


Com a material de classe s'ha elaborat:

 

 

Vencello: Lingua e cultura galegas para estudantes de fóra de Galicia: Ensino secundario e adultos

Sabela Labraña Barrero (dir.), Valerià Paúl i Carril (coord.), Concepción Castroviejo Bolíbar... [et al.] - 2ª ed.. rev. act. e corr. - Cabrera de Mar: Galerada, 2007.
D.L. B-1000-2008
ISBN: 978-84-96786-09-7

   

Estudis Gallecs i Portuguesos | http://www.ub.edu/filgalport | Universitat de Barcelona