Isabel Soler Quintana
Professora Titular de Literatura Portuguesa
isabelsoler@ub.edu
Tel.: 934039753
Fax: 934039376
Despatx: Edifici Josep Carner 5.12-5.13

 
docència » curriculum » publicacions destacades » investigació » comitès i associacions

 

  DOCÈNCIA CURS 2016-2017
   
  Q1 El Renaixement portuguès. Assignatura inclosa al Grau en Llengües Romàniques i les seves Literatures
 
Introducció a la Llengua Portuguesa. Assignatura inclosa a la matèria Idioma Modern de tots els graus de la Facultat de Filologia
   
    campus virtual

 

  CURRICULUM
   
en català
Isabel Soler (Barcelona, 1964) és professora titular de literatura portuguesa a la Universitat de Barcelona. Es va doctorar l'any 2000 amb una tesi sobre el paper del viatge marítim portuguès al pensament i la cultura renaixentista. La seva àrea d'investigació principal és la literatura de viatges dels segles XV, XVI i XVII, i sobre aquest tema ha publicat diversos estudis. És membre del grup de recerca "Epistemología Histórica: prácticas científicas y modelos culturales en el Mundo Moderno", vinculat a l'àrea d'Història de la Ciència del CSIC. Es dedica també al segle XX portuguès: a la literatura generada pel trauma de la guerra colonial i a la literatura biogràfica i autobiogràfica, en concret, a partir de l'obra de Miguel Torga i de Vergílio Ferreira. D'aquest darrer ha traduït diferents obres narratives i d'assaig. En aquesta mateixa línia d'investigació, forma part del projecte "Historia y análisis del ensayo literario en España, 1923-1975", de la Facultat d'Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra, en el qual col·labora amb treballs comparatístics entre la literatura del Jo portuguesa i espanyola.
 

en español
Isabel Soler (Barcelona, 1964) es profesora titular de literatura portuguesa a la Universitat de Barcelona. Se doctoró el año 2000 con una tesis sobre el papel del viaje marítimo portugués en el pensamiento y la cultura renacentista. Su área de investigación principal es la literatura de viajes de los siglos XV, XVI y XVII, y sobre este tema ha publicado diversos estudios. Es mimebro del grupo de investigación "Epistemología Histórica: prácticas científicas y modelos culturales en el Mundo Moderno", vinculada al área de Historia de la Ciencia del CSIC. Se dedica también al siglo XX portugués: a la literatura generada por el trauma de la guerra colonial y a la literatura biográfica y autobiográfica, en concreto, a partir de la obra de Miguel Torga y de Vergílio Ferreira. De este último ha traducido diferentes obras narrativas y ensayísticas. En esta misma línea de investigación, forma parte del proyecto "Historia y análisis del ensayo literario en España, 1923-1975", de la Facultad de Humanidades de la Universitat Pompeu Fabra, en el que colabora con trabajos comparatísticos entre la literatura del Yo portuguesa y española.
   
em português Isabel Soler (Barcelona, 1964) é professora titular de literatura portuguesa na Universitat de Barcelona. Doutorou-se no ano 2000 com uma tese sobre o papel da viagem marítima portuguesa no pensamento e a cultura renascentista. A sua área de investigação principal é a literatura de viagens dos séculos XV, XVI e XVII, e sobre este tema tem publicado diversos estudos. Faz parte do  grupo de pesquisa "Epistemología Histórica: prácticas científicas y modelos culturales en el Mundo Moderno", vinculada à área de História da Ciência do CSIC. Dedica-se também ao século XX português: à literatura do trauma da guerra colonial e à literatura biográfica e autobiográfica, concretamente, a partir da obra de Miguel Torga e de Vergílio Ferreira. Deste último traduziu diferentes obras narrativas e ensaísticas. Nesta mesma linha de pesquisa, faz parte do projecto "Historia y análisis del ensayo literario en España, 1923-1975", da Faculdade de Humanidades da Universitat Pompeu Fabra, no que colabora com trabalhos comparatísticos entre a literatura do Eu portuguesa e espanhola.
 

  PUBLICACIONS DESTACADES
   
Gomes de Brito, Bernardo; Soler, Isabel (edició i traducció). Los mares náufragos. Barcelona: El Acantilado, 2004.
El nudo y la esfera: el navegante como artífice del mundo moderno. Barcelona: El Acantilado, 2003.
El peso de la memoria en las letras portuguesas peninsulares. Cuenca: Centro de Profesores y Recursos de Cuenca, 2003.
"El aprendizaje de la Infirmitas: luz y tinieblas en los espacios del navegante". En: Maravillas, peregrinaciones y utopías: literatura de viajes en el mundo románico. Valencia: Universitat de Valencia, 2002. p. 103-114. vista del llibre
"Myth and power: Vasco de Gama as bourgeois appropriation in the opera of the 19th century". En: Publicación: Vasco da Gama and the Linking of Europe and Asia. Ed. Anthony Disney. New Delhi: Oxford University Press, 2000. pp: 340-349
   

  RECERCA
   
Membre de l'equip investigador per a Estudio del diario íntimo y personal en España. Programa NHUM - Programa Nacional de Humanidades financiat pel MCTE - Ministerio de Ciencia y Tecnologia (2004-2007). Investigadora principal: Dra. Ana María Caballé Masforroll.
Grup de recerca "Proyecto Trasatlántico de la Universidad de Brown" dirigit per Dr. Júlio Ortega, de la Universitat de Brown, i del Grupo de Investigación Trasatlántico de la Universidad de Western Ontario dirigit per Dr. Juan Luís Suárez, de la Universitat de Western Ontário, des de 2005.
   

  COMITÈS I ASSOCIACIONS
   
Forma part del comitè editorial d'Abriu: estudos de textualidade do Brasil, Galicia e Portugal des de la seva creació (2012-). web / e-Book
Membre de l'Asociación de Lusitanistas del Estado Español
   

 
Estudis Gallecs i Portuguesos | http://www.ub.edu/filgalport | Universitat de Barcelona