Malores VILLANUEVA GESTEIRA
Professora d'Estudis Gallecs (lectora da Xunta de Galicia)
maloresvillanueva@ub.edu
Tel.: 934034693
Fax: 934039376
Despatx: Edifici Josep Carner 5.12 - 5.13

 
docència » curriculum » publicacions destacades » recerca » comitès i associacions

 

  DOCÈNCIA CURS 2014-2015
   
Q1

Introducció a la Llengua Gallega. Assignatura inclosa a la matèria Idioma Modern de tots els graus de la Facultat de Filologia

  Q2
Sociolingüística del gallec. Assignatura inclosa al Grau en Llengües i Literatures Modernes i al Grau en Lingüística
   
Llengua Gallega I. Assignatura inclosa al Grau en Llengües i Literatures Modernes, al Grau en Filologia Romànica i al Grau en Lingüística
     
    campus virtual

  CURRICULUM
   
en galego
Malores Villanueva Gesteira (A Xesteira-Cotobade, 1982) licenciouse pola Universidade de Santiago de Compostela (USC) en Filoloxía Galega, obtendo o Premio Nacional Fin de Carreira, e en Filoloxía Románica, licenciatura pola que recibiu o Premio Fin de Carreira da Comunidade Autónoma de Galicia. Na actualidade prepara a súa tese de doctoramento sobre a primeira etapa da editorial Galaxia. Entre as súas publicacións recentes destacan os libros Lingua en sociedade, a aldea da Xesteira (Deputación de Pontevedra/ Consello da Cultura Galega, 2006) e A lingua galega entre 1963 e 1975. Situación social e discursos dende o galeguismo (Deputación de Pontevedra, 2010), polos que recibiu, respectivamente, o Premio Antón Fraguas de Investigación e o Premio novos investigadores: Humanidades e ciencias sociais. Editou un conto inédito de Xosé Luís Méndez Ferrín publicado en Grial baixo o título “Percival e unha historia máis: a de Tristán”, que posteriormente traduciu ó castelán. Entre 2006 e 2011 foi secretaría dos Cursos de lingua e cultura galegas para estranxeiros e españois de fóra de Galicia e impartiu docencia na licenciatura e grao de Filoloxía Galega (USC) entre 2009 e 2011.
   
en català
Malores Villanueva Gesteira (A Xesteira-Cotobade, 1982) es va llicenciar a la Universitat de Santiago de Compostel·la (USC) en Filologia Gallega, obtenint el Premi Nacional de Final de Carrera, i en Filologia Romànica, llicenciatura que li va merèixer el Premi de Final de Carrera de la Comunitat Autònoma de Galícia. Actualment, prepara la seva tesi de doctorat sobre la primera etapa de l’editorial Galaxia. Entre les seves publicacions recents destaquen els llibres Lingua en sociedade, a aldea da Xesteira (Deputación de Pontevedra/ Consello da Cultura Galega, 2006) i A lingua galega entre 1963 e 1975. Situación social e discursos dende o galeguismo (Deputación de Pontevedra, 2010), pels quals va rebre, respectivament, el Premi Antón Fraguas d’Investigació i el Premi nous investigadors: Humanitats i ciències socials. Va editar un conte inèdit de Xosé Luís Méndez Ferrín publicat a Grial sota el títol “Percival e unha historia máis: a de Tristán”, que posteriorment va traduir al castellà. Entre 2006 i 2011 va ser secretària dels Cursos de lingua e cultura galegas para estranxeiros e españois de fóra de Galicia i va impartir docència en la llicenciatura i grau de Filologia Gallega (USC) entre 2009 i 2011.
   
en español
Malores Villanueva Gesteira (A Xesteira-Cotobade, 1982) se licenció por la Universidade de Santiago de Compostela (USC) en Filología Gallega, obteniendo el Premio Nacional Fin de Carrera, y en Filología Románica, licenciatura por la que recibió el Premio Fin de Carrera de la Comunidad Autónoma de Galicia. En la actualidad prepara su tesis doctoral sobre la primera etapa de la editorial Galaxia. Entre sus publicaciones recientes destacan los libros Lingua en sociedade, a aldea da Xesteira (Deputación de Pontevedra/ Consello da Cultura Galega, 2006) y A lingua galega entre 1963 e 1975. Situación social e discursos dende o galeguismo (Deputación de Pontevedra, 2010), por los que recibió, respectivamente, el Premio Antón Fraguas de Investigación y el Premio novos investigadores: Humanidades e ciencias sociais. También editó un cuento inédito de Xosé Luís Méndez Ferrín, que fue publicado en Grial bajo el título “Percival e unha historia máis: a de Tristán”, que posteriormente tradujo al castellano. Entre 2006 y 2011 fue secretaría de los Cursos de lengua y cultura gallegas para extranjeros y españoles de fuera de Galicia e impartió docencia en la licenciatura y en el grado de Filología Gallega (USC) entre 2009 y 2011.
   

  PUBLICACIONS DESTACADES
   
Francisco Fernández del Riego. Vigo dende o corazón de Galicia. Eds. María Dolores Cabrera Iglesias & María Dolores Villanueva Gesteira. Vigo: Editorial Galaxia, 2013.
ARTICLES: María Dolores Villanueva, "As amizades que fixeron latexar un corazón nacionalista", pp. 108-11.
“Viaxe ó país Celso Emilio Ferreiro”. Abriu: estudos de textualidade do Brasil, Galicia e Portugal 2, 2013, 165-168.
“Inicios da galeguización do ensino (1963-1977)”. Revista Sarmiento 16, 2012, 41-56.
“Casares e Galaxia, Casares en Galaxia”. Grial 196, outubro, novembro e decembro (2012), 28-37.
“Unha luz que ilumina un país”. A Trabe de Ouro 91, Tomo III, xullo-agosto-setembro (2012), 389-391.
“El atraso económico de Galicia, un texto para el futuro”. Sociedades en cambio: España y Portugal en los años setenta (CD-ROM). Eds. Manuel Loff y Carme Molinero. CEFID-UAB/IHC: Barcelona, 2012.
"Asociacionismo cultural para reconstruír un país (1961-1975)" Un canto e unha luz na noite. Asociacionismo cultural en Galicia (1961-1975). Coord. Ricardo Gurriarán. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2012, pp. 47-53.
“Álvaro Cunqueiro na órbita de Galaxia. A recuperación do escritor”. Actas Congreso Álvaro Cunqueiro. Santiago: Consello da Cultura Galega, 2012.
“Un pradairo para Francisco Fernández del Riego”. Revista Murguía 23-24 (2012), 27-29.
“Un pradairo para Francisco Fernández del Riego”, en Revista Murguía 23-24 (2012), 27-29.
“Sempre foi testán coma un penedo, pero cun corazón de ouro”. Ramón Lorenzo. Señor das palabras. Ed. X. M. Soutullo. Vigo: Galaxia, 2011, Vigo; 92-93.
“40 anos da fundación do Instituto da Lingua Galega”.Grial 191 (2011), 12-15.

"Una mente lúcida al servicio de Galicia", Fronterad. Revista dixital, 2011. web

"A forza que vén de lonxe", Blog de Editorial Galaxia, 2011. web

"Na trama do galeguismo resistente: Francisco Fernández del Riego, en off", Tempos novos, 168, maio 2011, 63-66.

A lingua galega entre 1963 e 1975. Situación social e discursos dende o galeguismo. Pontevedra: Deputación de Pontevedra, 2010.

"Una joya en la Biblioteca Penzol".Fronterad. Revista dixital, 2010. web
"Percival e unha historia máis: a de Tristán". Grial, 185, 2010, 76-89.
Traducció de El lavatorio , de José Barroso Castro. Ed. bilingüe. Pobra do Caramiñal: Editorial Mendaur, 2009. [espanyol > galego]
"O campo semántico das cores visto por tres xeracións". Estudos de Lingüística Galega, 1, 2009, 169-188. pdf
Lingua en sociedade, a aldea da Xesteira. Vigo: Deputación de Pontevedra/ Consello da Cultura Galega, 2006.
Informe de literatura 2006. Coord. Blanca Ana Roig Rechou. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia/Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2007 (Redactora do informe). pdf
Informe de literatura 2005. Coord. Blanca Ana Roig Rechou. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia/Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2006 (Redactora do informe). pdf
Informe de literatura 2004. Coord. Blanca Ana Roig Rechou. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia/Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2004 (Redactora do informe). pdf
Informe de literatura 2003. Coord. Blanca Ana Roig Rechou. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia/Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2003 (Redactora do informe). pdf
   

  RECERCA
   
Ajut a la Millora de la Qualitat Docent. Intercomprensió i adquisició de la comprensió escrita en llengües romàniques: català, espanyol, francès, gallec, italià, occità, portuguès i romanès. Investigadora principal: M. Teresa García Castanyer. 2008PID-UB/127 (2008-2009); renovació 2009PID-UB/95.
Beca de col·laboració a el Concello de Vigo, al Servei de Normalització Lingüística (juliol a setembre 2004 i de juliol a setembre de 2005).
Beca de col·laboració al Instituto da Lingua Galega de la Universidade de Santiago de Compostela; projecte Atlas Lingüístico Galego (setembre de 2005 a juny de 2007).

Col·laboració en el projecte Lèxic disponible del gallec dirigit per Belén López Meirama, Departament de Llengua Espanyola de la USC.

  COMITÈS I ASSOCIACIONS
   
Forma part del comitè editorial d'Abriu: estudos de textualidade do Brasil, Galicia e Portugal des de la seva creació (2012-). web / e-Book
Forma part del Patronat de la Fundación Penzol des 2011.
Forma part del Instituto da Lingua Galega com col.laboradora externa. web
Forma part de ProLingua.
Vicepresidenta de l'Associació Cultural i Mediambietal Canón de Pau des 2007.
Sòcia de l'AIEG, Asociación Internacional de Estudos Galegos.

Estudis Gallecs i Portuguesos | http://www.ub.edu/filgalport | Universitat de Barcelona