Pere COMELLAS CASANOVA
Professor d'Estudis Portuguesos
perecomellas@ub.edu
Tel.: 934034693
Fax: 934039376
Despatx: Edifici Josep Carner 5.12 - 5.13

 
docència » curriculum » publicacions destacades » investigació » comitès

 

  DOCÈNCIA CURS 2016-2017
 
Q1

Traducció del portuguès i del gallec. Assignatura inclosa al Grau de Llengües i Literatures Modernes i al Grau en Lingüística

  Q2
Llengua Portuguesa I. Assignatura inclosa al Grau de Llengües Romàniques i les seves Literatures
   
Antropologia Lingüística. Assignatura inclosa al Grau en Lingüística
    Traducció i Literatura Comparada. Assignatura inclosa en el Màster oficial de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada
     
    campus virtual

 

 

  CURRICULUM
   
en català
Pere Comellas Casanova (Cal Rosal, 1965) és diplomat en Biblioteconomia i Documentació (1986), llicenciat en Filologia Portuguesa (1997) per la Universitat de Barcelona, on es va doctorar l'any 2005 amb una tesi sobre Representacions lingüístiques a l'ESO. Ha traduït diverses obres literàries al català i al castellà, especialment de literatures africanes en llengua portuguesa, d'autors com ara Germano Almeida, José Eduardo Agualusa, Mia Couto o Paulina Chiziane. El 2005 va guanyar el V Premi Giovanni Pontiero per la seva traducció al català de Chiquinho, de l'escriptor capverdià Baltasar Lopes. Ha publicat treballs relacionats amb amb la reflexió sobre la traducció i amb la diversitat lingüística. És autor del llibre Contra l'imperialisme lingüístic (2006).
em português
Pere Comellas Casanova (Cal Rosal, 1965) é diplomado em Biblioteconomia e Documentação (1986), licenciado em Filologia Portuguesa (1997) na Universidade de Barcelona, onde se doutorou no ano 2005 com uma tese sobre Representações linguísticas no ensino secundário. Traduziu várias obras literárias para o catalão e para o espanhol, especialmente de literaturas africanas em língua portuguesa, autores como Germano Almeida, José Eduardo Agualusa, Mia Couto o Paulina Chiziane. No ano 2005 ganhou o V Prémio Giovanni Pontiero pela tradução para o catalão de Chiquinho, do autor cabo-verdiano Baltasar Lopes. Publicou artigos relacionados com as a reflexão sobre a tradução e com a diversidade linguística. É autor do livro Contra l'imperialisme lingüístic (2006).
   

  PUBLICACIONS DESTACADES
   
Traducció d'Els lleopards de Kafka, de Moacyr Scliar. Barcelona: Raig Verd, 2012.

"Idees entorn de lles llengües a l'escola: representacions lingüístiques a l'ESO public de Barcelona". Treballs de Sociolingüística Catalana, núm. 20 (2010), p. 417-434.

"Descobrir les llengües de la immigració: ocultació, prejudicis i altres malentesos". (amb M. C. Junyent; M. Barrieras; M. Fidalgo; E. Monrós i M. Cortès). Llengua, Societat i Comunicació, núm. 8(2010), disponible a: <http://www.ub.edu/cusc/revista/lsc.htm>

"La diversitat lingüística i la defensa del francès". Els Marges, núm. 90 (2010)

"Multilingüisme: de la negació a la reivindicació". A: Pere Comellas; Conxita Lleó (ed.). Recerca i gestió del multilingüisme: algunes propostes des d'Europa = Mehrsprachigkeitsforschung und Mehrsprachigkeitsmanagement: Europäische Ansichten, Münster: Waxmann, p. 11-23.

"La literatura catalana traduïda al portuguès: una relació de baixa intensitat i escassa visibilitat". A: Enric Gallén; Francisco Lafarga; Luis Pegenaute (ed.). Traducción y autotraducción en las literaturas ibéricas. Berna: Peter Lang, p. 37-59.

"Traducció i creació: les perspectives de Borges i Kundera". Quaderns: Revista de Traducció, núm. 16 (2009)

"Les llengües immigrades: adversàries o aliades de les llengües minoritzades? ". A: M. Carme Junynet (ed.). Llengua i acollida. Barcelona: Horsori, p. 23-41.

"El futur de la diversitat lingüística, és a dir, el futur del català'". Futurs del català. Un estat de la qüestió i una qüestió d'estat. Coord. Emili Boix-Fuster. Barcelona: Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona, 2009, pp. 189-198. vista del llibre

"Reconèixer per ser reconegut: coneixements lingüístics per a l'acollida de nouvinguts". (amb. M. C. Junyent, M. Barrieras; M. Cortès, M. Fidalgo i E. Monrós). A: Recerca i Immigració II. Barcelona: Secretaria per a la Immigracióol, p. 307-320.

Diversitat lingüística a l'aula. Construir centres educatius plurilingües. (amb V. Unamuno, M. C. Junyent, M. Fidalgo i M. Barrieras). Vic: Eumo.

"Diversidad lingüística e inmigración: ¿por qué dilapidar un patrimonio de valor incalculable?". Puntos de Vista, vol. IV, núm. 14 (2008), pp. 7-22.

"Idees entorn del llenguatge i les llengües a l'ensenyament secuendari públic de Barcelona. visibilitat, diversitat i correcció". Catalan Review, vol. XXI (2007), pp. 175-205.

"La traducció del gallec al català i del català al gallec des de 1975: símptoma d'unes relacions culturals'". Actas do VII Congreso Internacional de Estudos Galegos. Mulleres en Galicia. Galicia e os outros pobos da Península. Barcelona 28 ó 31 de maio de 2003. Eds. Helena González i M. Xesús Lama. Sada-A Coruña: Ediciós do Castro / Asociación Internacional de Estudos Galegos / Filoloxía Galega (Universitat de Barcelona), 2007. [DVD] pp. 911-948. pdf

Traducció de Herba moura, de Teresa Moure. Barcelona: La Campana, 2007.
"La traducción, un indicador significativo de relaciones culturales: el caso del portugués". A: Ángel Marcos de Dios (ed.). Aula Ibérica. Salamanca: Universidad de Salamanca, 2007, pp. 881-892. vista del llibre
Contra l'imperialisme lingüístic: a favor de la linguodiversitat. Barcelona: La Campana, 2006.
"Autoría contra traducción y traducción como autoría: las perspectivas de Kundera y Borges". A: Assumpta Camps (ed.) [et al.]. Traducción y di-ferencia. Barcelona: PPU, 2006, pp. 95-110..
Traducció d'Equador, de Miguel Sousa Tavares. Barcelona: La Campana, 2005.
Traducció de Niketche, de Paulina Chiziane. Barcelona: El Cobre, 2004.
"El derecho a la antropofagia: algunas reflexiones en torno a la ética de la traducción". A: A. Camps (ed.). Ética y política de la traducción en la época contemporánea. sBarcelona: PPU, 2004, pp. 85-94.
Traducció de A ilha fantástica, de Germano Almeida. Barcelona: El Cobre, 2003.
"El portugués en África: ¿nativización o estandarización?". Cuadernos Hispanoamericanos, núm. 653-654 (2003), pp. 55-64.
Traducció de Chiquinho, de Baltasar Lopes. Barcelona: La Campana, 2003.
 

   

  RECERCA
   
Projecte de recerca El rol de las lenguas de la inmigración en la escuela. Investigador principal a partir de 2011. Ref. FFI2009-09955.
Ajut a la Millora de la Qualitat Docent. Intercomprensió i adquisició de la comprensió escrita en llengües romàniques: català, espanyol, francès, gallec, italià, occità, portuguès i romanès. Investigadora principal: M. Teresa García Castanyer. 2008PID-UB/127 (2008-2009); renovació 2009PID-UB/95.
Investigador des de 2005 del GELA, Grup d'Estudis de Llengües Amenaçades, dirigit per la Dra. Carme Junyent. web
Investigador (2003-2009) del Grup de Recerca d'Estudis de Traducció i Multiculturalitat, dirigit per la Dra. Assumpta Camps.
Projecte de recerca La diversidad lingüística en Cataluña: guía para materiales de acogida. Investigadora principal: Dra. M. Carme Junyent. Programa Nacional de Humanidades. Ref. HUM2006-09478/FILO.
Projecte de recerca La traducción literaria en España (repertorio informatizado crítico-bibliográfico de las traducciones publicadas en España, 1940-2002). Investigadora principal: Dra. Assumpta Camps. Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento, ref. BFF2003-02216.
 

  COMITÈS I ASSOCIACIONS
 

Forma part del comitè editorial d'Abriu: estudos de textualidade do Brasil, Galicia e Portugal des de la seva creació (2012-). web / e-Book
Membre de l'Asociación de Lusitanistas del Estado Español i de l'Asociação Internacional de Lusitanistas.
   

 
Estudis Gallecs i Portuguesos | http://www.ub.edu/filgalport | Universitat de Barcelona