Sabela LABRAÑA BARRERO
Professora d'Estudis Gallecs
sabelalabrana@ub.edu
Tel.: 934034693
Fax: 934039376
Despatx: Edifici Josep Carner 5.12 - 5.13

 
docència » curriculum » publicacions destacades » investigació » comitès


  DOCÈNCIA CURS 2014-2015
   
  Q2
Introducció a la literatura gallega. Assignatura inclosa al Grau en Llengües i Literatures Modernes i al Grau en Filologia Romànica
     
    campus virtual

 
  CURRICULUM
   
en galego
Sabela Labraña Barrero, titulada Mestra de Ensino Primario pola Universidade de Santiago de Compostela (1974) e licenciada en Filoloxía Románica (Galego-Portugués) pola Universidade de Barcelona (1988), fixo o doutoramento en Lingüística nesa universidade coa tese Estudio acústico das consoantes fricativas do galego (2005). Desde a perspectiva sociolingüística orienta os traballos en dúas direccións que conflúen nun obxectivo común: a convivencia das culturas nun mesmo territorio. Así, por unha banda investiga sobre a lingua e a percepción da identidade dos cataláns de orixe galega, e por outra coordina o proxecto Galauda (Ensino da lingua e cultura galegas na Secundaria catalá), no marco do cal dirixiu o libro Vencello. Lingua e cultura galegas para estudiantes de fóra de Galicia (2001). No tocante á fonética, contribúe, desde unha perspectiva acústica, á descrición da materia sonora da lingua galega. Adaptou ao galego o manual Introducción á fonética. O son na comunicación humana, de E. Martínez Celdrán (2002). Entre os seus traballos máis recentes no eido da fonética sobrancea An acoustic approach to the Galician gheada (15th ICPS, 2003).
   

  PUBLICACIONS DESTACADES
   
(2012). "Usos lingüísticos dels gallecs a Catalunya", in VILA I MORENO, F. (ed.): Posar-hi la base: usos i aprenentatge lingüístics en el domini català. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans / Xarxa CRUSCAT. pp. 57-63. pdf
(2012). "Transmisión interxeracional do galego no contexto multilingüe catalán", in RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, O.; CARBALLO PIÑEIRO, L.; BALTRUSCH, B. (eds.): Novas achegas ao estudo da cultura galega. II. Enfoques socio-históricos e lingüístico-literarios. A Coruña: Universidade da Coruña / Asociación Internacional de Estudos Galegos. [DVD] pp. 59-76.
(2009). EuroComRom - As sete peneiras: Saber ler axiña todas as linguas románicas. Aachen: Shaker Verlag. (Amb I. Vázquez; H.G. Klein; T.D. Stegmann)
(2008) "Intonation des phrases interrogatives avec l'expansion du sujet et avec l'expansion de l'objet du catalan barceloní". Géolinguistique, 10, pp. (Amb D.T. Szmidt; J. Castellví; L. Aguilar).
(2008). "Crea identitat la llengua gallega?", in MASSIP, À. (coord.): Llengua i identitat. Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona, pp. 83-95. vista del llibre

(2008). "Las consonantes fricativas de la lengua gallega". Estudios de Fonética Experimental, 17, pp. 193-213. pdf

(2007). "O galego na secundaria de Catalunya. Cara a unha educación multicultural", in GONZÁLEZ, H.; LAMA, M.X. (eds.): Actas do VII Congreso Internacional de Estudos Galegos. Mulleres en Galicia. Galicia e os outros pobos da Península. Barcelona 28 ó 31 de maio de 2003. Sada-A Coruña: Ediciós do Castro / Asociación Internacional de Estudos Galegos / Filoloxía Galega (Universitat de Barcelona). [DVD] pp. 803-816. (Amb Concha Castroviejo Bolívar, Alexandre Fernández Nerín i Joaquín Mindán Navarro) pdf

(2007). "Catalán e galego. Do coñecemento das linguas á convivencia das culturas", in GONZÁLEZ, H.; LAMA, M.X. (eds.): Actas do VII Congreso Internacional de Estudos Galegos. Mulleres en Galicia. Galicia e os outros pobos da Península. Barcelona 28 ó 31 de maio de 2003. Sada-A Coruña: Ediciós do Castro / Asociación Internacional de Estudos Galegos / Filoloxía Galega (Universitat de Barcelona). [DVD] pp. 817-830. (Amb E. del Castillo Velasco) pdf

(2007). Vencello. Lingua e cultura galegas para estudiantes de fóra de Galicia. Ensino secundario e adultos. Dir. Sabela Labraña Barrero. Cabrera de Mar: Galerada. 2a. ed. act. e corr. web
(2003). "An acoustic approach to the Galician gheada", in SOLÉ, M.L.; RECASENS, D. e ROMERO, J. (ed.): Proceedings of the 15th International Congress of Phonetic Sciences. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona. vol. I, pp. 945-948. (Amb C. van Oosterzee).
(2003). "Ampliació de la consciència lingüística plural en els alumnes a través de l'educació multicultural", in PERERA, J. (ed.): Plurilingüisme i educació: els reptes del segle XXI. Ensenyar llengües en la diversitat i per a la diversitat. Barcelona: Institut de Ciències de l'Educació. pp. 251-258.
(2002) Traducció i adaptació de Introducción á fonética. O son na comunicación humana de Eugenio Martínez Celdrán. Vigo: Galaxia. vista del llibre
(2001). Vencello. Lingua e cultura galegas para estudiantes de fóra de Galicia. Ensino secundario e adultos. Dir. Sabela Labraña Barrero. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia.
(2000). "Identidade e usos lingüísticos. Segunda xeración de inmigrantes galegos en Cataluña", in RIQUER, I.; LOSADA, E.; GONZÁLEZ, H. (eds.): Ensinar a pensar con liberdade e risco. Homenaxe a Basilio Losada. Barcelona: Universitat de Barcelona. pp. 463-471. vista del llibre
(1999). "Prexuízos lingüísticos e identificación social", in ÁLVAREZ BLANCO, R.; VILAVEDRA, D. (coords.): Cinguidos por unha arela común. Homenaxe a Xesús Alonso Montero. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela. pp. 519-532.
   

  RECERCA
   
Projecte de recerca Globalización, intercomunicación y lenguas propias en las comunidades lingüísticas medianas. Investigador principal: Albert Bastardas i Boada. Ministerio de Ciencia y Tecnología. FFI2009-10424 (2009-2012)
Projecte de recerca Hacia una geoprosodia del catalán y del castellano en las zonas de habla catalana y del castellano en Murcia (AMPERCAT). Investigador principal: Eugenio Martínez Celdrán. Ministerio de Ciencia y Tecnología. FFI2009-09309 (2009-2012)
Grup de Recerca Consolidat Grup de Recerca en fonètica experimental (GREFE). Investigador principal: Eugenio Martínez Celdrán. AGAUR, núm. exp. 2009 SGR 200 (2009-2014)
Ajut a la Millora de la Qualitat Docent. Intercomprensió i adquisició de la comprensió escrita en llengües romàniques: català, espanyol, francès, gallec, italià, occità, portuguès i romanès. Investigadora principal: M. Teresa García Castanyer. 2008PID-UB/127 (2008-2009); renovació 2009PID-UB/95.
Projecte de recerca Base de datos multimedia de la prosodia del catalán y del castellano en las zonas bilingües (AMPERCAT). Investigador principal: Eugenio Martínez Celdrán. Ministerio de Ciencia y Tecnología. HUM2006-05238 (2006-2009)
Projecte de recerca Evolución y transmisión de grupos lingüísticos. Investigador principal: Emili Boix Fuster. Ministerio de Ciencia y Tecnología. HUM2006-04395 (2006-2009)
Grup de Recerca Consolidat Grup de Sociolingüística, pragmàtica i comunicació. Investigador principal: Albert Bastardas i Boada. DURSI. 2005/01041 (2005-2009)
Projecte de recerca Contribución al Atlas Multimedia de prosodia del espacio románico en Cataluña. Investigador principal: Eugenio Martínez Celdrán. Dirección General de Investigación Científica y Técnica. BFF2003-08487 (2003-2006). web
Projecte de recerca La evolución de las sociedades plurilingües: representaciones, comportamientos y capitales lingüísticos. Investigador principal: Albert Bastardas. Ministerio de Ciencia y Tecnología. BFF2002-01323 (2002-2005)
Projecte de recerca Los rasgos prosódicos en un modelo de percepción de habla. Investigador principal: Eugenio Martínez Celdrán. Secretaría de Estado de Educación, Universidades, Investigación y Desarrollo. PB98-1230 (1999-2002)
Investigadora del Laboratori de Fonètica, Universitat de Barcelona (1997-). web
Investigadora del Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació, CUSC, Universitat de Barcelona. web
 

  COMITÈS I ASSOCIACIONS
   
Forma part del comitè editorial d'Abriu: estudos de textualidade do Brasil, Galicia e Portugal des de la seva creació (2012-). web / e-Book
Coordinadora del Proxecto Galauda. Lingua e cultura galega na secundaria de Catalunya. Lingua e cultura catalás na secundaria de Galicia (1999-) web
Sòcia de l'AIEG, Asociación Internacional de Estudos Galegos (1997-) web
   

 


Estudis Gallecs i Portuguesos | http://www.ub.edu/filgalport | Universitat de Barcelona