Logo Universitat de Barcelona Departament de Filologia Hispànica, Teoria de la Literatura i Comunicació imatge de maquetació
Filologia UB imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació imatge de maquetació imatge de maquetació imatge de maquetació imatge de maquetació
imatge de maquetació
Informació general
Inici
Docència
Recerca
Gestió i administració
Adreces d'interès
Membres departament
Llengua Espanyola
Literatura Espanyola
Teoria de la Literatura
Comunicació
Becaris
Relacions internacionals
Històric Activitats
Publicacions
imatge de maquetació
Icona d'informació Més informació:

Universitat de Barcelona
Departament de Filologia Hispànica

Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona
Telèfon: 93 403 56 38
Fax: 93 403 90 70
E-mail:
fil-espan@ub.edu

Plànol d'accés

imatge de maquetació
imatge de maquetació
  Introducció imatge de maquetació

Benvinguts al Departament de Filologia Hispànica, Teoria de la Literatura i Comunicació de la Universitat de Barcelona.

Al bell mig de la ciutat, trobareu la seu del Departament a l’Edifici Històric. Entre les seves parets, construïdes el segle XIX, hi comparteixen espai les facultats de Filologia i de Matemàtiques de la UB.

El Departament de Filologia Hispànica ha estat l'embrió d'aquest nou departament i té una llarga tradició docent i investigadora: entre els seus professors hi han figurat grans mestres com José Manuel Blecua, Antoni Vilanova i Francisco Marsà, entre molts d’altres.

Els seus ensenyaments comprenen el Grau de Filologia Hispànica, el Grau d'Estudis Literaris i el Grau de Comunicació i Indústries Culturals i quatre màsters oficials: Máster de Estudios Avanzados en Literatura Española e Hispanoamericana, Màster de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada, Màster de Comunicació Especialitzada i Máster de Español como Lengua Extranjera en Ámbitos Profesionales. Alhora, en el marc del programa de doctorat de la Facultat de Filologia "Estudis Lingüístics, Literaris i Culturals", cal destacar tres línies de recerca ofertades pel departament: “Tradición y originalidad en la literatura española y latinoamericana”, “Variedades del Español en ámbitos profesionales y en el ELE” i "Teoria de la literatura i literatura comparada". Cada any, al llarg del curs acadèmic i en el marc d’aquests estudis de Grau i Postgrau, s’organitzen múltiples activitats de caire formatiu –conferències d'escriptors, classes magistrals de professors convidats, jornades i seminaris, etc.–; activitats que es publiquen en aquesta pàgina web.

Els seus més de 1000 estudiants procedeixen de molt diverses comunitats, i és un tret distintiu del Departament de Filologia Hispánica en concret el fet de ser especialment sol·licitat per estudiants dels programes Erasmus, Sòcrates i Sèneca, que aprofiten la llengua exclusiva de les classes (castellà) per tal de millorar el seu domini de l’idioma, alhora que desenvolupen la seva formació filològica.


Últimes notícies

Conferència: El passat 21 de març va esdevenir la conferència «Los libros y la vida, viaje de ida y vuelta”» de l'escriptor Eduardo Mendoza a l'Aula Capella de la Universitat de Barcelona.

Acte d’homenatge a Lluís Izquierdo: El passat dimecres 15 de març va esdevenir l'acte d’homenatge al reconegut poeta i catedràtic de Literatura Espanyola Lluís Izquierdo, recentment traspassat. Van intervenir Adolfo Sotelo, Jordi Llovet, Marisa Sotelo, Joaquim Marco, Rosa Navarro, Ana Rodríguez, M. José Sánchez-Cascado i Andreu Jaume. [+].

Workshop: El passat dimecres 18 de gener va esdevenir el workshop «La epistemología biográfica en el siglo XXI» organitzat per la Unitat d'Estudis Biogràfics de la Universitat de Barcelona. Ponents: Jordi Gracia, Jordi Amat i Gabi Martínez. Moderadora Anna Caballé.

Informació docent

CURS 2016-2017: Les classes del segon quadrimestre van començar el dia 6 de febrer. Per a consultar horaris, matrícula i aules recomanem visitar la web de la Facultat de Filologia.

Graus i llicenciatures: Accés, matrícula, horaris i altre informació acadèmica per al curs 2016-2017 [+]

Màsters Oficials

Curs 2016-2017: Màster en Estudis Avançats en Literatura Espanyola i Hispanoamericana [+], Màster d'Espanyol com a Llengua Extrangera en Àmbits Professionals [+], Màster de Comunicació Especialitzada [+] i Màster de Teoria de la Literatura y Literatura Comparada [+].

Programes de Doctorat

En el marc del programa de doctorat de la Facultat de Filologia "Estudis Lingüístics, Literaris i Culturals" hi ha tres línies de recerca ofertades pel departament:
Teoria de la literatura i literatura comparada [+]
Varietats de l'Espanyol en Àmbits Professionals i en l'ELE [+]
Tradición y originalidad en la literatura española y latinoamericana [+]

 
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: Departament de Filologia Hispànica
Última actualització: 22.03.2017
imatge de maquetació