Logo Universitat de Barcelona Departament de Filologia Hispànica imatge de maquetació
Español Filologia UB imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació imatge de maquetació imatge de maquetació imatge de maquetació imatge de maquetació
imatge de maquetació
Informació general
Inici
Docència
Recerca
Gestió i administració
Adreces d'interès
Membres departament
Llengua Espanyola
Literatura Espanyola
Campus Mundet
Grau Comunicació
Becaris
Relacions internacionals
Històric Activitats
Publicacions
imatge de maquetació
Icona d'informació Més informació:

Universitat de Barcelona
Departament de Filologia Hispànica

Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona
Telèfon: 93 403 56 38
Fax: 93 403 90 70
E-mail:
fil-espan@ub.edu

Plànol d'accés

imatge de maquetació
imatge de maquetació
  Introducció imatge de maquetació

Benvinguts al Departament de Filologia Hispànica de la Universitat de Barcelona.

Al bell mig de la ciutat, trobareu la seu del Departament a l’Edifici Històric. Entre les seves parets, construïdes el segle XIX, hi comparteixen espai les facultats de Filologia i de Matemàtiques de la UB.

El Departament de Filologia Hispànica ofereix una llarga tradició a les seves espatlles: entre els seus professors hi han figurat doctors de renom internacional com Joan Veny, Antoni M. Badia, José Manuel Blecua, Antoni Vilanova, Francisco Marsà, Sebastià Serrano, Ramon Cerdà, Joaquim Rafel, Eugenio Martínez Celdrán, M. Teresa Cabré o Jesús Tusón, entre molts d’altres.

Els seus ensenyaments comprenen el Grau de Filologia Hispànica i dos màsters oficials: Máster de Estudios Avanzados en Literatura Española e Hispanoamericana y Máster de Español como Lengua Extranjera en Ámbitos Profesionales. Alhora, cal destacar dos programes de Doctorat: “Filología Hispánica” i “Variedades del Español en ámbitos profesionales y en el ELE”. Cada any, al llarg del curs acadèmic i en el marc d’aquests estudis de Grau i Postgrau, s’organitzen múltiples activitats de caire formatiu –conferències d'escriptors, classes magistrals de professors convidats, jornades i seminaris, etc.–; activitats que es publiquen puntualment en aquesta pàgina web.

Els seus gairebé 1000 estudiants procedeixen de molt diverses comunitats, i és un tret distintiu d’aquest departament el fet de ser especialment sol·licitat per estudiants dels programes Erasmus, Sòcrates i Sèneca, que aprofiten la llengua exclusiva de les classes (castellà) per tal de millorar el seu domini de l’idioma, alhora que desenvolupen la seva formació filològica.


 Últimes notícies

Presentació de tesi: "Manuel Abreu Adorno: el mundo como escenario literario". A càrrec de Zaira Pacheco Lozada. Tesi dirigida pel Dr. Bernat Castany. Dimecres 1 de juliol a les 10:15h. a la Sala de Graus.

 Informació docent

CURS 2015-2016: Les classes del primer quadrimestre comencen el dia 14 de setembre. Per a temes d'horaris, matrícula i aules recomanem mirar la web de la Facultat de Filologia.

Graus i llicenciatures: Accés, matrícula, horaris i altre informació acadèmica per al curs 2015-2016 [+]

Màsters Oficials
Curs 2015-2016: Període de preinscripció del Màster en Estudis Avançats en Literatura Espanyola i Hispanoamericana [+] i Màster de Espanyol com a Llengua Extrangera en Àmbits Professionals [+]. Del 16 de febrer al 13 de setembre de 2015.

Matrícula del Màster Oficial Español com a llengua estrangera en àmbits professionals
 
Períodes de matrícula:
 
Del 14 al 28 de juliol 2015
-Alumnes de nou accés que compleixin tots els requisits administratius i d'accés previs i que hagin obtingut la resolució d'admissió al màster.
-Alumnes que continuen els estudis.
 
Del 4 de setembre al 23 octubre 2015
-Alumnes de nou accés que compleixin tots els requisits administratius i d'accés previs i que hagin obtingut la resolució d'admissió al màster.
-Alumnes que continuen els estudis.

La matrícula del curs 2015-2016 es pot efectuar en línia o presencialment. En el cas que s'opti per la segona de les opcions, cal mantenir una tutoria amb la coordinadora del Màster, la Dra. Mar Forment, en algun d'aquests horaris:

Mes de juliol: Dijous 16 juliol, de 15,30-17 | Dijous 23 juliol, de 15,30-16,30 | Divendres 24 juliol, de 13 a 14
 
Del 4 de setembre al 23 d'octubre de 2015: Dijous, de 10 a 11,30
 
Per a incompatibilitats amb els horaris de tutoria proposats, pot escriure un missatge de correu electrònic a forment@ub.edu.

Tutories del màster d'ELE:
Dra. Mar Forment Fernández
Lloc: despatx E 1.11 (Filologia Hispànica)

Tutories del màster en Literatura Espanyola i Hispanoamericana:
Dra. Mercedes Serna

Programes de Doctorat
Hi ha aquests programes de Doctorat al Departament:
Estudis Lingüístics, Literaris i Culturals [+]
Varietats de l'Espanyol en Àmbits Professionals i en l'ELE [+]
Filologia Hispànica [+]

 
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: Departament de Filologia Hispànica
Última actualització: 15.07.2015
imatge de maquetació