Logo Universitat de Barcelona Departament de Filologia Hispànica, Teoria de la Literatura i Comunicació imatge de maquetació
Filologia UB imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació imatge de maquetació imatge de maquetació imatge de maquetació imatge de maquetació
imatge de maquetació
Informació general
Inici
Docència
Recerca
Gestió i administració
Adreces d'interès
Membres departament
Llengua Espanyola
Literatura Espanyola
Teoria de la Literatura
Comunicació
Becaris
Relacions internacionals
Històric Activitats
Publicacions
imatge de maquetació
Icona d'informació Més informació:

Universitat de Barcelona
Departament de Filologia Hispànica

Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona
Telèfon: 93 403 56 38
E-mail:
fil-espan@ub.edu

Plànol d'accés

imatge de maquetació
imatge de maquetació
  Becaris de Filologia Hispànica, Teoria de la Literatura i Comunicació  

ALEPH: Asociación de Jóvenes Investigadores en Literatura Hispánica

Nom

Cognoms

Secció (Director)

E-mail

Telèfon

Despatx

Milagros Arano Lean Literatura miliarano@gmail.com 934035646 P2.32
Beatriz Brito Brito Literatura (prof.
Rosa Navarro)
beatrizbrito@ub.edu 9340 35640 P1.20
Jessica Cáliz Montes Literatura (prof.
Marisa Sotelo)
jessicacaliz@ub.edu 9340 39627 P2.37
Julio Hardisson Guimerà Llengua (profs. Rosa Vila i Annalisa Mirizio) hardisson@ub.edu    
Iris Llop Manga Teoria de la literatura iris.llop@ub.edu934037046 P2.42
M. Isabel Rovira Martínez de Contrasta Literatura (prof. Adolfo Sotelo) roviraisabel@hotmail.com 9340 35639 P1.19
Christian Snoey Abadias Literatura (prof. Mercedes Serna) christian.snoey@gmail.com 934035646 P2.32

 
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: Departament de Filologia Hispànica
Última actualització: 29.06.2017
imatge de maquetació