UB Índexs de tesis, tesines i memòries de màster
En aquesta pàgina seleccionem algunes referències a recopilacions de treballs d'investigació en llengua espanyola.

 

 

El cercador acadèmic de Google permet realitzar cerques d'estudis acadèmics (llibres, articles, tesis  doctorals, tesines, etc.). Quan les publicacions es troben disponibles a la xarxa, Google proporciona també l'enllaç a la publicació. S'hi poden fer cerques per tema i per autor. Les adreces d'aquesta eina de cerca són <http://scholar.google.com> i <http://scholar.google.es> (en espanyol).

La Base de Dades TESEO conté informació sobre tesis doctorals llegides en Universitats espanyoles des de 1976.

Al Servidor de Tesis Doctorales en Red (TDR) es poden fer consultas sobre més de 3.000 treballs: http://www.tdr.cesca.es/

TDC@t és un servidor que conté, en format digital, tesis doctorals llegides a les universitats de Catalunya. Permet la consulta remota del text complet de les tesis, així com fer cerques per autor, títol, matèria, universitat on s'ha llegit, etc.

La Sociedad  Española de Lingüística (SEL) ofereix ja en format digital una relació de les tesis doctorals defensades des de l'any 1997 a facultats de filologia de l'estat espanyol. Per a consultar aquesta informació cal entrar a la secció "Actualidad" del menú de la web de la SEL.

La Biblioteca virtual Miguel de Cervantes ofereix un catàleg de tesis doctorals.

Podeu consultar les investigacions presentades a la Secció d'espanyol de la Universitat de Lausana aquí.

Una altra recopilació de tesis la podeu consultar als arxius de la llista de distribució Infoling.

Hispanista, la revista electrònica dels hispanistes de Brasil, també disposa d'un recull de tesis.

La pàgina de l'Insituto de Letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile permet de consultar un llistat de les investigacions que sobre lingüística hispànica s'hi han fet.

Memòries d'investigació de màster ELE es poden consultar a:
        - Màster ELE de la Universidad de Alcalá
        - Màster Formación de profesores de E/LE (coorganitzat per la UB)
                (busqueu a "ejemplos de memorias leídas")

Dins la pàgina del nostre Departament podeu també consultar una recopilació, que ha realitzat la prof. Mar Cruz, de tesis i memòries de màster sobre informàtica i didàctica de llengües. Només cal que salteu a http://www.ub.es/filhis/recopila.html
 
 
 
 

Tornar a la pàgina principal del Departament de Filologia Hispànica
   Última actualització: maig de 2006.