Marisa Siguan

 
         
  Marisa Siguan   Marisa  Siguan és catedràtica de Literatura Alemanya a la Universitat de Barcelona (Departament de Filologia Anglesa i Alemanya) ha sigut External Fellow del Freiburg Institute For Advanced Studies (FRIAS) de la Albert Ludwigs Universität Freiburg i del Internationales Kolleg Morphomata de la ALbertus Magnus Universität Mainz .
Desde 2000 fins el 2014 ha coordinat el Programa de doctorat sobre “Construcció i representació d’ identitats culturals”  i des de la seva creació participa al master del mateix nom, tots dos impartits a la Facultat de Filologia de la UB.
Els seus àmbits de recerca i docència són fonamentalment  les relacions literàries hispano-alemanyes als canvis de segle XVIII-XIX i XIX-XX, la literatura alemanya de la modernitat, i la relació entre memòria traumàtica i escriptura als segles XX i XXI. Entre les seves publicacions destaquen: La recepción de Ibsen y Hauptmann en el modernismo catalán (Barcelona 1990), Historia de la literatura alemana (amb Hans Gerd Rötzer, Barcelona 1990, 1993, nova edició en premsa), Transkulturelle Beziehungen (amb Karl Wagner, Amsterdam 2004), Goethe: Obra narrativa. Biblioteca de Literatura Universal (Madrid – Córdoba 2006), Historia de la literatura en llengua alemana (junto con Hans Gerd Roetzer), Barcelona, 2012, Schreiben an den Grenzen der Sprache. Studien zu AM´ry, Kertész, Semprún, Schalamow, Herta Müller y Aub: Berlin-New York, 2014.
Ha estat convidada a impartir docència i/o conferències entre altres a les universitats de Santiago de Compostela, Sevilla, Euskal Herriko Unibertsitateko (Vitoria), Complutense, Valencia, Trier, Wien, Freiburg, Würzburg, Zürich, Roma III, Queen Mary-University of London, University of Wisconsin - Madison. És membre fundador de l‘Associació de Germanistes de Catalunya (1980) i de la Sociedad Goethe en España (2001), de la qual n’és presidenta. És membre de la Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung.
 
       
 
 
 

 

 

 

 

Marisa Siguan es catedrática de Literatura Alemana en la Universidad de Barcelona (Departamento de Filología Inglesa y Alemana) y External Fellow del Freiburg Institute for Advanced Studies (FRIAS) de la Albert Ludwigs Universität Freiburg.
Sus ámbitos de investigación y docencia, y por tanto de dirección de trabajos de investigación, son fundamentalmente las relaciones literarias hispano – alemanas en los cambios de siglo XVIII-XIX, la literatura alemana de la modernidad y la relación entre memoria traumática y escritura literaria en los siglos XX y XXI. Entre sus publicaciones destacan La recepción de Ibsen y Hauptmann en el modernismo catalán (Barcelona 1990), Historia de la literatura alemana (junto con Hans Gerd Rötzer, Barcelona 1990, 1993), Transkulturelle Beziehungen (junto con Karl Wagner, Amsterdam 2004), Goethe: Obra narrativa. Biblioteca de Literatura Universal (Madrid – Córdoba 2006), Historia de la literatura en lengua alemana (junto con Hans Gerd Roetzer, Barcelona 2012), Schreiben an den Grenzen der Sprache. Studien zu AMéry, Kertész, Semprún, Schalamow, Herta Müller, Aub. (Berlin – New York, 2014)
Ha sido invitada a impartir docencia y/o conferencias en las universidades de Santiago de Compostela, Sevilla, Herriko Unibertsitateko (Vitoria), Complutense, Valencia, Trier, Wien, Freiburg, Würzburg, Zürich, Roma III, Queen Mary-University of London, University of Wisconsin - Madison. Es miembro fundador de la Associació de Germanistes de Catalunya (1980) y de la Sociedad Goethe en España (2001), de la cual es presidenta. Es miembro de la Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Inici