Link UBWeb
LINGUISTIC PROFILING AND LANGUAGE ASSESSMENT A secondary school teacher’s reactions to the Processability Theory by Rosa Trenchs
Originally published in  APAC of News (APAC Associació de Professors d'Anglès de Catalunya magazine)
Recently published in 
E. Tragant, T. Naves and R. Ribé (2000) ELT Methodology I / Text-guia d'Ensenyament de l'Anglès com a Llengua Estrangera I. Barcelona. Publicacions de la Universitat de Barcelona.