DGI

DGII

ELT I

ELT II

AL 

SLA

Free copies of articles

Naves Selection of Research Journals

English Dpt

UB Library search

Union Catalog. search

Àrea de Lletres

UB Library

Union Catalogue

UB-E-TOCs

UC E-TOCs

Electronic Journals

www.sciencedirect.com

ERL Databases

Metaframe Databases
 
 

BCN- SLA Research Team
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Teresa Naves Homepage
Dpt de Filologia Anglesa
Facultat de Filologia
C/ Gran Via Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona, Catalonia. Spain
Tel. (34) 93 40 358 66
Fax (34) 93 317 12 49
naves@fil.ub.es
http://www.ub.es/filoan/naves.html
 
 • Barcelona SLA Research Team: The Age factor research Grup de Recerca d'Adquisició de Llengües estrangeres de Barcelona: La recerca sobre el factor edat. Coordinació Dra. Carme Muñoz
 • LADA/A Projecte d'Innovació Docent "Lingüistica Aplicada i Didàctica de l'Alemany i l'Anglès. Coord Marta Fernández
 • LADAlemany Coord: Oliver Strunk
 • LADAnglès Coord: Teresa Naves
 • AICLE-CLIL BCN European Project Web SiteAprendizje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras. Content and Language Integrated Learning. Conté informació sobre el Projecte Europeu TIE-CLIL en el que participen  Carme Muñoz i Mª Teresa Naves a més d'articles on line i altres materials sobre bilingüisme, immersió, content-based', etc. (56287-CP-1-98-IT-LINGUA-LA supported by the European Comission (DGXXII) through Lingua A of the Socrates programme)

 •  
 • Naves' Web Sites for the Subjects from the English Dpt  (UB) Pàgines web per les assignatures impartides per prof. T. Naves del Dpt de Filologia Anglesa de la UB.
  • UB-DGI Descriptive Grammar of English I Web Site. Pàgina per l'assignatura del Dpt de Filologia Anglesa de la UB Gràmàtica Descriptiva de l'Anglès I
  • UB-DGII Descriptive Grammar of English I Web Site. Pàgina per l'assignatura del Dpt de Filologia Anglesa de la UB Gràmàtica Descriptiva de l'Anglès II
 • Naves' Electronic Dossiers:  Library-maintained dossiers for the credits offered by the English Dpt. (UB) with FORUMS (General Link) (Dossiers electrònics de les assignatures impartides per Prof. T. Naves, de la Licenciatura de Filologia Anglesa UB mantinguts per la biblioteca amb FÓRUMS)

 •  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

    
   WARNING THE PROGRAMME (Eres) RUNNING THE ELECTRONIC DOSSIERS IS CURRENTLY BEING UPGRADED BY THE UB LIBRARY. THE LINKS BELOW MAY NOT WORK FOR A WHILE. TO ACCESS THE DOSSIERS AND OR FORUMS GO TO http://www.orbita.bib.ub.es  THE ELECTRONIC DOSSIERS CANNOT BE ACCESSED FROM OUTSIDE THE UNIVERSITY OF BARCELONA CAMPUS.

   
   
 • Electronic Dossiers for Students:
 • GD1 1031041 Electronic Dossier. Dossier electrònic de l'assignatura de Gramàtica Descriptiva de l'Anglès by Naves and Celaya
 • AL 1033093 Electronic Dossier. Dossier electrònic de l'assignatura de Lingüística Aplicada Anglesa by Naves & Muñoz.
 • ELT 1033082 Electronic Dossier. Dossier electrònic de les assignatures d'Ensenyament de l'Anglès com a Llengua Estrangera by Naves
 • ELT  1033081: Content-based teaching Electronic Dossier and CLIL by Naves & Quincannon
 • ELT: 'La Programació en els Cicles Formatius' Electronic Dossier by Naves

 •  
 • Electronic Dossiers for Teachers:
 • Descriptive Grammar: Resources, Ideas, Links and Bibliography 1031041 Electronic Dossier by Naves, Muñoz, Tragant and Celaya
 • ELT: Resources, Ideas, Links and Bibliography 1033082 Electronic Dossier by Naves, Ribé and Tragant
 • AL Applied Linguistics: Resources, Ideas, Linsk and Bibliography 1033094 Electronic Dossier by Naves, Muñoz, Tragant and Celaya
 • SLA: Resources, Ideas, Links and Bibliography 1034003 Electronic Dossier by Muñoz, Celaya and Naves
 • SLA for CLIL Electronic Dossier by Muñoz, Naves and Pavesi
 • Eines i Recursos per la Innovació Educativa Electronic Dossier by Naves. Muñoz, Tragant and Celaya
 • Electronic Dossier BCN SLA Research group by  Muñoz, Celaya, Tragant, Naves, Torras, Perez and Victori
 • Writing Resources Electronic Dossier (password protected) by Naves
 • UNOFFICIAL PAAU Web Site (English Exam) (Pàgina NO OFICIAL de les PAAU amb enllaços a les pàgines oficials i d'interrelació amb els participants a les reunions informatives creada per les Sots-coordinadores PAAU Teresa Naves i Elsa Tragant)
 • How to contact me
 •  
  Mª Teresa Naves Nogués naves@fil.ub.es
  Professora Associada
  Dpt. Filologia Anglesa i Alemana
  Facultat de Filologia
  Universitat de Barcelona
  C/ Gran Via de les Corts Catalanes, 585
  08007 Barcelona Catalonia Spain.
  Tel (34) 93 40 358 66
  Fax (34) 93 317 12 49
  http://www.ub.es/filoan/naves.html


  BACK TO TOP

  (c) by Teresa Naves naves@fil.ub.es      http://www.ub.es/filoan/naves.html