Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Facultat de Filologia Imatge de diagramació
Inici Facultat Inici UB Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Estudiants de doctorat Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació   Imatge de diagramació     Imatge de diagramació
 
 

icona d'informació

Per a més informació:

Facultat de Filologia
Universitat de Barcelona

Gran Via, 585
08007 Barcelona
Telèfons: 93 403 55 81 /83
Fax: 93 403 55 96

 

 
Imatge de diagramació

Programa de doctorat Estudis lingüístics, Literaris i Culturals 2017-18

 

 

Línia de recerca
Estudis avançats en lingüística i literatura catalanes

 
  Dades identificatives:  
 

Codi: 101211
Denominació: Estudis avançats en lingüística i literatura catalanes
Antecedents: Programa de doctorat Estudis Avançats en Llengua i Literatura Catalanes
Coordinadora: Dr. Joan Santanach Suñol
Centre: Facultat de Filologia, Departament de Filologia Catalana i Lingüística General
e-mail: jsantanach@ub.edu
Telèfon: 93 402 09 65

 
 
 

Objectius generals de la línia:

 
 

L'objectiu general dels estudis avançats en lingüística i literatura catalanes és oferir a l'estudiant una formació d'alt nivell en els àmbits següents:

• El coneixement aprofundit de diversos aspectes (estructurals i d'ús) de la llengua catalana en relació amb el fenomen de la variació lingüística.
• El coneixement aprofundit de diferents aspectes (històrics i crítics) associats als autors i als períodes de la història de la literatura catalana.
• L'ús de la metodologia adequada per a cada mena d'estudi.
• La capacitat d'analitzar críticament idees i textos, i la destresa en la comunicació del coneixement adquirit.

 
 
  Requisits i criteris específics d'admissió a la línia de recerca, així com de valoració dels mèrits de les persones candidates  
 

Els propis del programa de doctorat Estudis Lingüístics, Literaris i Culturals

 
 
  Sublínies ofertes  
 

1. Literatura catalana

Objectius:

Estudi i anàlisi crítica dels diferents autors i les diferents èpoques de la literatura catalana.

Professors adscrits:

Anna Alberni Jordà
Lola Badia PàmiesS
Rosa Cabré Monné
Glòria Casals Nogués
Lluís Cifuentes Comamala
Jaume Coll Llinàs
Antoni M. Espadaler Poch
Joserp M. Murgadas Barceló
Joan Santanach Suñol
Albert Soler Llopart
Josep Solervicens Bo

2. Llengua catalana i variació

Objectius:

Anàlisi de diferents aspectes de la llengua catalana (gramaticals, textuals, discursius, pragmàtics, sociolingüístics i històrics) en relació amb la variació lingüística.

Professors adscrits:

Montserrat Adam Aulinas
Núria Alturo Monné
Francesc Bernat Baltrons
Josep Besa Camprubí
Emili-Josep Boix Fuster
Josefina Carrera Sabaté
Maria Rosa Lloret Romañach
M. Àngels Massip Bonet
Neus Nogué Serrano
Llúís Payrató Giménez
Maria Pilar Perea Sabater
Clàudia Pons Moll
Francesc Xavier Vila Moreno

 

 

 

 
 
Imatge de diagramació

 

Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Filologia
Última actualització o validació: 04.06.2018