Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Facultat de Filologia Imatge de diagramació
Inici Facultat Inici UB
Imatge de diagramació
Estudiants de grau Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació   Imatge de diagramació     Imatge de diagramació
 
 

icona d'informació

Per a més informació:

Facultat de Filologia
Universitat de Barcelona

Gran Via, 585
08007 Barcelona
Telèfons: 93 403 55 83 / 84
Fax: 93 403 56 64

 

 
Imatge de diagramació

Termini per sol·licitar accés als estudis de grau 2018-19 mitjançant trasllat d'expedient o canvi d'estudis

 

Els estudiants amb estudis universitaris oficials espanyols parcials que vulguin canviar d'Universitat o d'estudis universitaris, podran sol·licitar l'admissió al grau demanant el reconeixement de crèdits dels estudis previs (en cas de voler simultaniejar, l'accés al segon grau s'ha de sol·licitar sempre per la via de la preinscripció universitària).

 

Requisits: obtenir un mínim de 30 crèdits reconeguts

 

Grau

Nombre de places

Observacions

Estudis Anglesos

20

 

Estudis Àrabs i Hebreus

20

 

Estudis Literaris

20

 

Filologia Catalana

20

 

Filologia Clàssica

20

 

Filologia Hispànica

20

 

Lingüística

20

Exclusivament Itinerari Menció en dues llengües
Àmbits lingüístics: Alemany, Anglès, Català, Espanyol, Francès o Rus.

Llengües i Literatures Modernes

20

Exclusivament Itinerari Menció en dues llengües
Àmbits lingüístics: Alemany, Anglès, Català, Espanyol, Francès o Rus

Llengües romàniques i les seves literatures
20
 
 

Criteris d'admissió: qualificació de les Proves d'Accés a la Universitat o equivalent

 

Termini de sol·licitud: del 2 al 31 de juliol

 

Publicació del llistat d'admesos: al web de la Facultat el dia 17 de setembre.

 

Documentació a presentar:

•  sol·licitud de reconeixement de crèdits

Els alumnes d'altres Facultats de la UB o d'altres Universitats també hauran de presentar:

•  certificació acadèmica personal original en la qual figurin la formació assolida, l'any acadèmic i les qualificacions (expedient acadèmic en el cas d'alumnes de la UB )

•  plans docents de les assignatures en els quals figurin les competències, els coneixements associats i el nombre de crèdits, d'hores o de setmanes per semestre o any, amb el segell del centre d'origen corresponent

•  pla d'estudis o quadre d'assignatures que s'exigeix per obtenir el títol de l'ensenyament anterior expedit pel centre d'origen, amb el segell corresponent

•  fotocòpia del DNI

•  pels alumnes d'altres Universitats, fotocòpia compulsada de les dades d'accés a la Universitat, en cas que no constin en la certificació acadèmica

 

En tots els casos, caldrà pagament de la taxa per "estudi de la sol·licitud de reconeixement / convalidació /adaptació", segons el que estableix el decret de la Generalitat que fixa els preus públics per a la prestació de serveis acadèmics universitaris

Trasllat d'expedient: tots els alumnes que obtinguin l'accés a un grau de Filologia per aquesta via i el canvi d'estudis suposi un canvi d'universitat, hauran d'abonar la taxa de trasllat d'expedient a la universitat on van realitzar els estudis que els hi donen l'accés.

En cas que l'estudiant obtingui un reconeixement de menys de 30 crèdits, caldrà que faci la preinscripció universitària per demanar plaça en el Grau pel qual s'ha demanat el reconeixement.

 

 

 

 

 

 
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Filologia
Última actualització o validació: 26.06.2018