Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Facultat de Filologia Imatge de diagramació
Tancar Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Plans docents: Grau de Lingüística. Curs 2013-2014 Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació

 

Adquisició de lèxic en alemany - llengua estrangera

Adquisició de llengües

Alemany preliminar

Anàlisi de textos francesos I

Anàlisi del discurs (espanyol)

Anàlisi i producció de textos catalans

Antropologia lingüística

Àrab I

Àrab II

Àrab III

Àrab instrumental I

Àrab instrumental II

Àrab instrumental III

Àrab instrumental IV

Àrab IV

Àrab V

Arameu clàssic

Biolingüística

Comunicació intercultural - alemany

Crítica textual hebrea

Dialectologia àrab

Dialectologia catalana

Ecologia i planificació lingüístiques

Edició de textos portuguesos

Epigrafia i paleografia aramees

Estratègies comunicatives en gallec

Expressió escrita del francès: l'estructuració del text

Expressió oral del francès I: teoria i pràctica

Expressió oral del francès II: taller de creació

Fenici

Fonètica

Fonètica alemanya

Fonètica i fonologia angleses I

Fonètica i fonologia angleses II

Fonètica i fonologia poloneses

Fonètica i fonologia russes

Fonologia

Fonologia catalana

Fonologia de laboratori

Francès amb finalitats específiques

Gramàtica àrab I

Gramàtica contrastiva (italià/català-castellà)

Gramàtica descriptiva de l'anglès I

Gramàtica descriptiva de l'anglès II

Gramàtica descriptiva de l'anglès III

Gramàtica grega

Gramàtica llatina I

Gramàtica llatina II

Gramàtica llatina III

Gramàtica normativa de l'espanyol

Grec modern I

Grec modern II

Hebreu bíblic I

Hebreu bíblic II

Hebreu medieval

Hebreu modern I

Hebreu modern II

Hebreu modern III

Hebreu modern IV

Hebreu rabínic

Història de la lingüística

Història de la lingüística italiana

Història de la llengua anglesa I

Història de la llengua àrab

Història de la llengua catalana antiga i medieval

Història de la llengua catalana moderna i contemporània

Història de la llengua espanyola

Història de la llengua francesa

Història de la llengua italiana

Història externa de l'alemany

Historiografia llatina

Indoeuropeu I

Introducció a la història de la llengua espanyola

Introducció a la lingüística

Introducció a la llengua basca

Introducció a la llengua francesa

Introducció a la llengua gallega

Introducció a la llengua italiana

Introducció a la llengua polonesa

Introducció a la llengua portuguesa

Introducció a la llengua russa

Introducció a la retòrica i estilística llatines

Introducció al grec I

Introducció al grec II

Introducció al grec III

Introducció al grec modern

Italià col·loquial

Les llengües romàniques en el s. XXI

Lexicologia catalana i semàntica

Lingüística aplicada

Lingüística aplicada catalana

Lingüística bàsica: aplicacions

Lingüística computacional

Lingüística de corpus

Lingüística històrica

Literatura

Literatura grega III: prosa

Llatí I

Llatí II

Llengua alemanya I

Llengua alemanya II

Llengua alemanya III

Llengua alemanya IV

Llengua anglesa I

Llengua catalana estàndard

Llengua catalana I

Llengua catalana II (descripció lingüística)

Llengua francesa I

Llengua francesa II

Llengua francesa III

Llengua gallega I

Llengua gallega II

Llengua gallega III

Llengua italiana I

Llengua italiana II

Llengua italiana III

Llengua llatina

Llengua polonesa I

Llengua polonesa II

Llengua polonesa III

Llengua polonesa IV

Llengua polonesa V

Llengua portuguesa I

Llengua portuguesa II

Llengua portuguesa III

Llengua romanesa

Llengua russa I

Llengua russa II

Llengua russa III

Llengua russa IV

Llengua russa V

Llengües del món

Metodologia de l'italià llengua estrangera

Morfologia

Morfologia catalana

Morfologia contrastiva de l'alemany

Morfologia francesa

Morfologia i lexicologia de l'espanyol

Neerlandès I

Neurolingüística

Norma i variació del portuguès

Poesia èpica llatina

Poesia lírica llatina

Pràctiques externes (Lingüística)

Pragmàtica

Pragmàtica del català

Prosa clàssica llatina I

Prosa clàssica llatina II

Psicolingüística

Semàntica

Seminari de lingüística alemanya

Sintaxi

Sintaxi catalana

Sintaxi contrastiva de l'alemany

Sintaxi de l'espanyol

Sintaxi del discurs italià

Sintaxi francesa

Sintaxi grega

Sociolingüística

Sociolingüística de l'italià

Sociolingüística del gallec

Suec I

Tècniques de la traducció (italià/castellà-català)

Tecnologies de la informació i la comunicació

Textos alemanys

Textos àrabs

Textos grecs I

Textos grecs II

Textos grecs III: èpica i lírica

Textos grecs IV: prosa

Textos grecs V: drama

Textos poètics hebreus

Tipologia lingüística

Traducció del francès al català-castellà

Traducció del portuguès i del gallec (it. Portuguès)

Traducció literària (italià/castellà-català)

Treball de Grau (Lingüística)

Variació i política lingüístiques

 

 

Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Filologia
Pàgina dinàmica en actualització permanent