Logo Universitat de Barcelona Facultat de Filologia imatge de maquetació
Español English UB imatge de maquetació
    Contacte Cerca Directori UB imatge de maquetació
imatge de maquetació imatge de maquetació imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació
Informació general
Pàgina principal
La Facultat
Oferta d'estudis de grau
Oferta de màsters, postgraus i doctorat
Altra oferta formativa
Recerca
La recerca a la Facultat
Publicacions editades per la Facultat
Estades temporals
Societat
Ocupació i treball
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació
  Recerca

La recerca a la Facultat

La recerca de la Facultat de Filologia es porta a terme als instituts de recerca, als grups de recerca i als departaments. La Comissió de Recerca de la Facultat és l’òrgan encarregat de definir, de fer el seguiment i d’avaluar les grans línies d’actuació en recerca de la Facultat. L’Oficina de Recerca ofereix informació general i s’encarrega de la gestió econòmica i administrativa dels projectes.

 

Centres i instituts de recerca

marcador Centre de Documentació Ramon Llull

marcador Institut del Pròxim Orient Antic (IPOA)

marcador Centre Dona i Literatura

marcador Centre de Llenguatge i Computació (CLiC)

marcador Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació (CUSC)

marcador Centre d'Estudis Australians

marcador Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVM)

 

Laboratoris i Serveis

marcador Laboratori de Fonètica

marcador Servei de Tecnologia Lingüística

 

Grups de recerca consolidats

marcador GRC-Aula Carles Riba
marcador GRC-CLIC (Centre de Llenguatge i Computació)
marcador GRC-Experiència Traumàtica i Identitat Literària
marcador GRC-GHCL (Grup d'Història i Contacte de Llengües)
marcador GRC-GRAECIA CAPTA
marcador GRC- CIPD (Creació i Pensament de les Dones)
marcador GRC-GREFE (Grup de Recerca en Fonètica Experimental)
marcador GRC-Grup de Cultura i Literatura a la Baixa Edat Mitjana
marcador GRUP DE LINGÜÍSTICA LLATINA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
marcador GRC-Grup de Lingüística Oriental Antiga (Assiriologia, Semitística i Indoeropeística)
marcador GRC-Grup de Recerca d'Estudis de Traducció i Multiculturalitat
marcador GRC-Grup de Recerca en Adquisició de Llengües
marcador GRC-Grup de Sociolingüística, Pragmàtica i Comunicació
marcador GRC-Grup d'Estudi de la Variació
marcador Grup d'Investigació en Lingüística Computacional
marcador GRC-Grup Millàs Vallicrosa d'Història de la Ciència Àrab
marcador GRC-Lingüística i Lliteratura Italianes Comparades
marcador GRC-LIREM (Literatura i Representació durant la llarga Edat Mitjana)
marcador GRC-Literatura Catalana: Repertori, Ecdòtica i Poètica
marcador GRC-LITTERA (Laboratori d'Investigació i Tractament de Textos Epigràfics Romans i Antics)
marcador Traduccions de la Literatura Italiana al Català i al Castellà
marcador GRC-TRELIT
marcador GRC-Pragmàtica de la literatura a l'Edat Mitjana
marcador GRC-Unitat d'Estudis Biogràfics (UEB)
marcador GRE-Contemporary British Theatre Barcelona (CBTBarcelona)
marcador GRC-Aula Música Poètica


Per obtenir qualsevol informació sobre aquests o altres grups de recerca de la UB en les diferents àrees de coneixement o bé per departaments, feu servir el localitzador de grups de recerca (GREC).

 

Ajuts a la recerca

Consulteu la normativa i els diferents tipus d'ajuts de la Facultat a l'Oficina de Recerca.


Comissió de Recerca a la Facultat

La Comissió de Recerca és una comissió delegada de la Junta de Facultat, presidida pel vicedegà de recerca. Es l'òrgan encarregat, entre d'altres, de definir, fer el seguiment i avaluar les grans línies d'actuació en recerca de la Facultat.


Activitats de recerca

Si esteu interessats a obtenir més informació sobre les activitats de recerca (finançament projectes, publicacions, tesis, comunicacions, etc.) que es porten a terme a la Facultat, podeu consultar les bases de dades del GREC.


Si voleu informació sobre els centres i les activitats de recerca, consulteu la pàgina de recerca de la UB.


 

 

   

imatge de maquetació
Informació per als investigadors de la facultat
imatge de maquetació 
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició coordinada Filologia - Comunicació
Última actualització o validació: 06.02.2019
imatge de maquetació