• Director: Dr. Enrique Lynch
  Secretari: Dr. Luis Andrés Bredlow Wenda
  Administratiu del departament: Josep Maria Ortiz Arilla

  Horaris de secretaria:

  Matins: De dilluns a divendres, de 10 h a 14 h.
  Tarda: Dilluns, de 16 h a 18 h.
  Telèfon: 934037912
  Fax: 934037913
  Correu electrònic: historiafilosofia@ub.edu