Logo Universitat de Barcelona Facultat de Filosofia imatge de maquetació
Facultat UB imatge de maquetació
Grau de Filosofia
imatge de diagramació
Guia acadèmica
Pla d'estudis
Assignatures, plans docents, professorat, horaris i exàmens
Calendari acadèmic
Admissió al Grau de Filosofia
Informació de matrícula
Permanència
Activitats Institucionals
(amb reconeixement de crèdits)
Pràctiques Externes
Treball de Fi de Grau
Convocatòria Extraordinària
Implantació del Grau i
extinció de la
Llicenciatura
Plans docents de cursos anteriors
Normativa acadèmica
Dades de l'Ensenyament
Més informacióMés informació
 
imatge de maquetació   imatge de maquetació
 

Activitats Institucionals objecte de Reconeixement acadèmic

 

D’acord amb el que s’estableix al pla d’estudis del grau de Filosofia els estudiants que cursin el grau podran reconèixer:

 • Sis crèdits computables com a optatius en la titulació de grau per la participació en activitats institucionals universitàries de tipus cultural, esportiu, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació.

L’equivalència de les activitats institucionals universitàries es fixa en 1 crèdit per cada 25 hores de dedicació de l’estudiant.

Són susceptibles de reconeixement de crèdits les activitats següents:

 • Activitats organitzades per serveis centrals de la UB i entitats del Grup UB, o per altres centres de la UB.

En els casos de membres electes i actius dels consells d’estudis, de la Junta de Facultat, de les comissions delegades de Junta, del Claustre, del Consell de Govern, de les comissions delegades del Consell del Govern i dels consells directius dels col·legis majors. Es reconeixen a raó d’1,5 crèdits per cada mandat i òrgan/comissió, amb una participació mínima del 80% de les sessions.


Per a més informació, consulteu les Normes per al reconeixement i per a la transferència de crèdits en ensenyaments oficials de Grau de la Universitat de Barcelona .

PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD I RESOLUCIÓ DEL RECONEIXEMENT

Per sol·licitar el reconeixement, heu d'emplenar el formulari que trobareu a l'enllaç: http://www2.giga.ub.edu/acad/reconv/alumnes/inici.php, on us heu d'identificar i seguir les instruccions que es detallen.

A més, heu de lliurar a la Secretaria de la Facultat la documentació següent, segons el cas.

 • Reconeixement a partir de la participació en activitats institucionals universitàries:

        Certificat en el qual consti, com a mínin, la informació següent:

    • Nom i cognoms de l’estudiant
    • Nom de l’activitat
    • Període de realització
    • Hores de dedicació de l’estudiant o els crèdits ECTS aprovats (oferta de centres UB)
    • Qualificació d’”apte” o de “no apte”
     
 • Reconeixement a partir de la representació estudiantil:

  Certificat emès pel secretari de l’òrgan col·legiat del qual és membre electe l’estudiant

   

Tingueu en compte que, obligatòriament, heu de matricular els crèdits reconeguts per tal de fer-los efectius i que s'incorporin a l'expedient.

La inscripció es podrà fer pel sistema d'automatrícula, des de l'espai personal de Món UB, en el pròxim període de matriculació.

 
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Filosofia
Última actualització o validació: 29.01.2020
imatge de maquetació