Logo Universitat de Barcelona Facultat de Filosofia imatge de maquetació
Facultat UB imatge de maquetació
Grau de Filosofia

 

imatge de diagramació
Guia acadèmica
Pla d'estudis
Assignatures, plans docents, professorat, horaris i exàmens
Calendari acadèmic
Admissió al Grau de Filosofia
Informació de matrícula
Permanència

Activitats Institucionals
(amb reconeixement de crèdits)

Pràctiques Externes
Treball de Fi de Grau
Convocatòria Extraordinària
Implantació del Grau i
extinció de la
Llicenciatura
Plans docents de cursos anteriors
Normativa acadèmica
Dades de l'Ensenyament
Més informacióMés informació
imatge de maquetació imatge de maquetació
 

Informació per a la matrícula del curs 2017-2018

Sessions informatives per a l'alumnat de Nou Accés a la Facultat de Filosofia

Dia: 12 de juliol
Hora: 12 h
Lloc: Sala Gran de la Facultat, 4t pis (C/ Montalegre,6)

 

Acollida lingüística

Informació i indicacions per fer l'automatrícula

 

Informació de Beques i ajuts a l'estudi per a la matrícula

 • Informació de Beques i vídeo explicatiu
 • Beca General
  Els estudiants amb residència familiar al País Basc queden exclosos de sol·licitar la beca general, i hauran de demanar obligatòriament la beca del País Basc. La no presentació d’aquesta sol·licitud comportarà l’exclusió de la beca Equitat.
 • Acreditació Econòmica
 • Beca Equitat.
 • La resolució positiva de l’acreditació econòmica permet taxar la matrícula de l’estudiant ”condicional com a becari” i abonar només els serveis.

  La beca Equitat és un ajut que convoca l'AGAUR per a la minoració del preu del crèdit.
  Atenció! Els estudiants que obtinguin l'acreditació del tram de renda 1 han de demanar, obligatòriament, la Beca General del Ministeri d’Educació Cultura i Esports o, si és el cas, la Beca del Govern del País Basc. La no presentació de la sol·licitud comportarà l'exclusió de la Beca Equitat.

 • bkUB: Programa especial de mesures econòmiques per a la matrícula

 

Qüestions a tenir en compte després de fer la matrícula


Modificacions i anul.lacions de matrícula


Altra informació d'interès

 

Calendari de Matrícula

Consulteu els llistats amb dia i hora de matrícula

 

 

Alumnes de nou accés provinents de la Preinscripció Universitària
 
DATA
LLOC
LLISTAT
Preinscripció de juny
Primera preferència
del 13 al 18 de juliol 2017
Automatrícula presencial Aula d'informàtica 218 Relació alumnes amb dia i hora

Reclamacions juny, Especial i
Assignació definitiva

dia 18 de juliol 2017
Automatrícula presencial Aula d'informàtica 218 Relació alumnes amb dia i hora
Segona Assignació
del 25 al 27 de juliol 2017
Automatrícula presencial Aula d'informàtica 218 Relació alumnes amb dia i hora

Reclamacions 2a assignació i
1a reassignació

dies 7 i 8 de setembre 2017
Automatrícula presencial
Secretaria de la Facutat
Relació alumnes amb dia i hora
2a reassignació juny
dia 15 de setembre 2017
Automatrícula presencial
Secretaria de la Facutat
Relació alumnes amb dia i hora
3a reassignació juny dia 21 de setembre 2017 Automatrícula presencial
Secretaria de la Facutat
Relació alumnes amb dia i hora
Preinscripció de setembre
Assignats preinscripció setembre dia 28 de setembre 2017 Automatrícula presencial
Secretaria de la Facutat
Relació alumnes amb dia i hora

 

 

Alumnes de la Facultat
(que no es matriculen per primera vegada al Centre)
 
DATA
LLOC
LLISTAT

Alumnes matriculats el curs 2016-2017

del 4 al 8 de setembre 2017

Automatrícula per internet
A-C
D-K
L-P
Q-Z

Alumnes no matriculats el curs 2016-2017
i altres incidències

del 4 al 8 de setembre 2017

Automatrícula per internet
A-Z

 

Alumnes admesos al Grau per adaptació de pla antic, trasllat i convalidacions
DATA
LLOC
LLISTAT

del 13 i 14 de setembre 2017

Matrícula presencial a la Secretaria de la Facultat

 

Alumnes de Mobilitat
MOBILITAT
MATRÍCULA
DATA
LLOC
 

Mobilitat Nacional

ORIGEN UB Dies: 5 i 6 de setembre    

DESTÍ UB

Dies: 6, 7, 8, 19, 20 i 21 de setembre Matrícula presencial a la Secretaria de la Facultat  

Mobilitat internacional

ORIGEN UB

Dies: 28 de juliol // 4, 5, 15, 18 de setembre Matrícula presencial a la Secretaria de la Facultat  

DESTÍ UB

Dies: Pendent de determinar. Matrícula presencial a la Secretaria de la Facultat  

 

Convocatòria extraordinària de final d'estudis*
 
DATA
INSCRIPCIÓ ON LINE

Per a assignatures de Primer Semestre
(Exàmens a la convocatòria de juny)

del 15 al 30 de març 2018

Formulari de sol·licitud

Per a assignatures de Segon Semestre
(Exàmens a la convocatòria de febrer)

del 15 al 30 de novembre 2017

Formulari de sol·licitud

(*)   L’alumnat al qual, en matricular-se a l’inici del curs acadèmic, li resti un màxim d’un 10% dels crèdits corresponents per finalitzar l’ensenyament, té dret a una convocatòria extraordinària de final d’estudis, amb el benentès que només té dret a la docència corresponent al semestre en què s’imparteix l’assignatura. Per poder tenir dret a la convocatòria extraordinària cal que es matriculi de tots els crèdits que resten per finalitzar l’ensenyament, en el periode oficial de matrícula.

 

 
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Filosofia
Última actualització o validació: 18.09.2017
imatge de maquetació