Logo Universitat de Barcelona Facultat de Filosofia imatge de maquetació
Facultat UB imatge de maquetació
Mobilitat Nacional i Internacional Català Español English
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació  
 

MOBILITAT

Estudiants

Professors

PAS
 
 

 

 

imatge de diagramació

 

La Universitat de Barcelona té programes d'intercanvi nacional i internacional per a alumnes, professors i personal d'administració i serveis.

A cada apartat del menú trobareu informació específica per a cada col·lectiu.

Mobilitat Nacional:

marcador Coordinador de Mobillitat Nacional de la Facultat de Filosofia: Dr. Ignacio Guiu Andreu

Mobilitat Internacional:

marcador Coordinador de Mobilitat Internacional de la Facultat de Filosofia: Dr. Iñigo González Ricoy

Informació específica sobre els programes d'intercanvi internacional a la Facultat de Filosofia:

marcador Oficina de Relacions Internacionals de la Facultat de Filosofia

Informació general:

marcador Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals de la UB

 

NOTA: Tota la documentació per signar s'haurà (llevat de casos excepcionals) d'entregar a l'Oficina de Relacions Internacionals al menys una setmana abans

  
 
 
   
    © Universitat de Barcelona Edició: Secretaria d'Estudiants. Última actualització o validació 19.02.2014