José Enrique GARGALLO GIL
Catedràtic de Filologia Romànica
gargallo@ub.edu
Tel.: 934035665
Despatx: Edifici Històric P2.44

Atenció a estudiants

 
docència » currículum » publicacions destacades

 

  DOCÈNCIA CURS 2019-2020
   
Q1
Eines digitals i filologia italiana. Assignatura inclosa al grau en Llengües Romàniques i les seves literatures.
  Q2
El lèxic romànic: de les glosses a la lexicografia digital. Assignatura inclosa al grau en Llengües Romàniques i les seves literatures.
   
Diversitat i variació en les llengües romàniques. Assignatura inclosa al grau en Llengües Romàniques i les seves literatures.
     
    campus virtual
     

 
  CURRÍCULUM
   
en català

José Enrique Gargallo Gil (Puebla de Arenoso, 1960). Especialista en dialectologia (especialment àmbits fronterers de la Península Ibèrica) i estudiós de la geolingüística romànica i de la paremiologia romànica. Ha estat professor convidat a la University of Illinois at Urbana-Champaign (1996), a la Universitat de Sant Petersburg (1997), a la de San José de Costa Rica (1998) i a la de Grenoble (2004). Ha dirigit el projecte ParemioRom, base de dades sobre refranys del calendari i meteorològics a la Romània. Ha estat president del comitè organitzador de diferents congressos d'àmbit internacional celebrats a la Universitat de Barcelona. Membre numerari de la Secció Filològica de l'IEC de del 17 de novembre de 2016.

   

  PUBLICACIONS DESTACADES
   
(amb Joan Fontana, Maria-Reina Bastardas i Antonio Torres, eds.) Mirades de la ciència sobre el temps. El cicle de l'any i de la vida. Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona, 2019.
Mari romanzi, mari del contatto: lessico e paremiologia. Zadar: Universitat de Zadar, 2016. Coeditor amb Nikola Vuletić i Xosé Afonso Ávarez Pérez.
Mare Loquens. Études d’étymologie et de géolinguistique romanes à la mémoire de Vojmir Vinja (1921-2007). Zadar: Universitat de Zadar, 2013. Coeditor del llibre amb Nikola Vuletić.
I proverbi meteorologici. Ai confini dell’Europa romanza. Alessandria: Edizioni dell’Orso, 2011. Coordinador del llibre.
Paremiología romance. Los refranes meteorológicos. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 2010. Coordinador del llibre.
Manual de lingüística románica. Barcelona: Ariel, 2007. Coordinador juntament amb Maria-Reina Bastardas.
Habla y cultura popular en el Rincón de Ademuz, annex 96 de la Revista de Filología Española. Reelaboració de la tesi doctoral (Universitat de Barcelona, 1987): estudi lingüístic del parlar del Racó d'Ademús en el context del terç oriental peninsular.
Calendario romance de refranes, Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona, 2003. Amb Miguel Correas.
Les llengües romàniques. Tot un món lingúístic fet de romanços. Barcelona: Empúries, 1994, 1996 (2a edició).
Guía de lingüística románica. Barcelona: PPU,1989.
   

 


Filologia Romànica | http://www.ub.edu/filromanica | Universitat de Barcelona