Lourdes SORIANO ROBLES
Professora Titular de Filologia Romànica
lsoriano@ub.edu
Tel.: 934035662
Despatx: Edifici Històric P2.41

Atenció a estudiants

 
docència » currículum » publicacions destacades

 

  DOCÈNCIA CURS 2020-2021
   
Q1
Literatures medievals comparades. Assignatura inclosa al grau d'Estudis Literaris i en el de Filologia Hispànica.
    Dels orígens del 'roman' a la novel·la moderna. Assignatura inclosa al grau en Llengües romàniques i les seves literatures.
  Q2
Història del llibre i de la lectura. Assignatura inclosa al grau d'Estudis Literaris.
  Q1-Q2
Pràctiques externes curriculars.
    campus virtual
     
     

 
  CURRÍCULUM
   
en català

Lourdes Soriano Robles (Barcelona, 1970) és doctora en Filologia Romànica i professora titular de la UB. Les seves principals línies de recerca discorren entre la literatura tristanyiana i artúrica, a la qual va dedicar la seva tesi doctoral (2000) sobre la transmissió textual hispànica del Tristan en prose francès, i el projecte de recerca BITECA, dedicat a l’estudi de la transmissió textual de la literatura catalana medieval i integrat a PhiloBiblon (dir. Charles B. Faulhaber, University of California, Berkeley). És investigadora de l’IRCVM – UB (Institut de Recerca en Cultures Medievals, Universitat de Barcelona), i és membre de diverses associacions filològiques nacionals i internacionals, entre elles l’Associació Hispànica de Literatura Medieval, de la qual és editora del Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval

   

  PUBLICACIONS DESTACADES
   
“French Manuscripts of the Lancelot en prose Preserved in Spain and Portugal”, en Medieval Francophone Literary Culture Outside France. Studies in the Moving Word, ed. Nicola Morato & Dirk Schoenaers, Turnhout, Brepols, 2018, pp. 141-164. ISBN: 978-2-503-55444-0.
Soriano Robles, Lourdes i Contreras Martín, Antonio, “La Historia de Inglaterra de Rodrigo de Cuero: fuentes y elaboración”Revista de Literatura Medieval, 30 (2018), p.  121-152.

"Sobre la tipologia material de la literatura artúrica peninsular: els textos catalans", en Actas del XIII Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Valladolid, 15-19 de septiembre de 2009). Fradejas Rueda, J. M.; Dietrick Smithbauer, D.; Martín Sanz, D.; Díez Garretas, M. J. (eds.): In Memoriam Alan Deyermond. Valladolid: Ayuntamiento de Valladolid – Universidad de Valladolid, 2010, vol. 2, p. 1697-1712.

"Tipos y tipologías de manuscritos medievales catalanes. La proporción de la superficie de escritura", in Scriptorium. International Review of Manuscript Studies, LXI/1, 2007, p. 179-197. Amb Gemma Avenoza.

"La Historia de Inglaterra con el Fructo de los Tiempos de Rodrigo de Cuero (1509)", en López Castro Armando i Luzdivina Cuesta Torre (eds.): Actas del XI Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (León, 20-24 de septiembre de 2005). León: Universidad de León, 2007, vol. 2, p. 1055-1068.

Livro de Tristan. Contribución al estudio de su transmisión textual. Roma: Nuova Cultura, 2006.
"'Tres cosas vos quiero dezir': una lectura del prólogo de Tristán de Leonís y el rey don Tristán el Joven, su hijo (Sevilla, 1534)", en Alemany, R.; Martos, J. Ll.; Manzanaro, J. M. (eds.): Actes del X Congrés Internacional de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval (Alacant, 18-22 de setembre de 2003). Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, 2005, vol. 2, p. 1485-1495.
"'E qui vol saver questa historia, leçia lo libre de miser Lanciloto': a vueltas con el final original del Tristan en prosa castellano",en Studi Mediolatini e Volgari, XLIX (2003), p. 203-217.
   

 


Filologia Romànica | http://www.ub.edu/filromanica | Universitat de Barcelona