MARIA ASSUMPTA CAMPS
Professora catedràtica d'universitat
a.camps@ub.edu
Tel. 93 403 70 27
Despatx P2.70

 
 

DOCÈNCIA CURS 2017-2018

Q1

Traducció literària(italià/castellà-català)-Grau en Llengües i Literatures Modernes

Traducció i recepció de la literatura italiana-Grau en Llengües i Literatures Modernes

Q2

Els estudis literaris a Itàlia-Grau en Llengües i Literatures Modernes

Recepció de la literatura italiana-Grau en Llengües i Literatures Modernes

Història i cultura d'Itàlia-Grau en Llengües i Literatures Modernes


  CURRÍCULUM
català

Llicenciada en Filologia Italiana (UB 1984) i doctora en Filosofia i Lletres (UAB 1991). Catedràtica de Filologia Italiana. Professora del “Máster oficial en Literaturas Hispánicas (catalana, gallega, vasca) en el Contexto Europeo”, amb Menció de qualitat (UNED). Fundadora i Directora del “CRET –Grup de Recerca Consolidat sobre Estudis de Traducció i Multiculturalitat”. Directora de la revista Transfer [http://www.llull.cat/catala/actualitat/revista_transfer.cfm], present en els índexs d’Humanitats més importants. Premi Serra D'Or de Traducció (1999). Traductora literària i jurada. Ha publicat nombrosos articles en revistes especialitzades, capítols de llibre i llibres d’autoria pròpia, d'àmbit tant nacional com internacional. Ha traduït més de vint volums. Ha dirigit diverses tesis doctorals. És coordinadora per la UB de diversos convenis de col·laboració interuniversitària (UB/UNAM, UB/UFRGS, UB/UNL i UB/Università di Catania), i membre des de fa anys de diverses associacions professionals nacionals i internacionals, entre les quals la SEI (“Sociedad Española de Italianistas”).

castellà

Licenciada en Filología Italiana (UB 1984) y doctora en Filosofía y Letras (UAB 1991). Catedrática de Filología Italiana. Profesora del “Máster oficial en Literaturas Hispánicas (catalana, gallega, vasca) en el Contexto Europeo”, con Mención de calidad (UNED). Fundadora y Directora del “CRET –Grup de Recerca Consolidat sobre Estudis de Traducció i Multiculturalitat”. Directora de la revista Transfer [http://www.llull.cat/catala/actualitat/revista_transfer.cfm], presente en los índices de Humanidades más importantes. Premio Serra D'Or de Traducción (1999). Traductora literaria y jurada.
Ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas, capítulos de libro y libros de autoría propia, de ámbito tanto nacional como internacional. Ha traducido más de veinte volúmenes. Ha dirigido varias tesis doctorales. Es coordinadora por la UB de varios convenios de colaboración interuniversitaria (UB/UNAM, UB/UFRGS, UB/UNL y UB/Università di Catania), y miembro desde hace años de varias asociaciones profesionales nacionales e internacionales, entre las cuales la SEI (“Sociedad Española de Italianistas”).

  PUBLICACIONS DESTACADES
 

La traducción en la creación del canon poético. Recepción de la poesía italiana en el ámbito hispánico en la primera mitd del siglo XX, Peter Lang, 2015.

Italia en la prensa periódica durante el franquismo, Publicacions i edicions UB, 2014.

Traducción y recepción de la literatura italiana, Publicacions i edicions UB, 2014.

La traducción en las relaciones ítalo-españolas: lengua, literatura y cultura, Barcelona, Publicacions i edicions UB, 2012.

El Decadentismo italiano en la literatura catalana,Peter Lang, 2010.

El Decadentismo italiano en la literatura catalana, Peter Lang, 2010.


Italia-España en la época contemporánea: estudios críticos sobre traducción y recepción literarias, Peter Lang, 2009.


Traducción e interculturalidad, Peter Lang, 2008.


La traducción literaria en la época contemporánea, Peter Lang, 2008.


Traducción y di-ferencia, PUP, 2006.


Traducción, (sub)versión, transcreación, PUP, 2005.


Ética y política de la traducción en la época contemporánea, PUP, 2004.


Studi critici di letteratura italiana contemporanea, PUP, 2003.


La recepción literaria, PUP, 2002.