RAFFAELE PINTO
Professor Associat Estranger
raffaelepinto@ub.edu
Tel. 93 403 56 54
Despatx P2.39

 
docència»currículum» publicacions destacades

   DOCÈNCIA CURS 2017-2018

Q1

Dante i la literatura medieval-Grau en Llengües i Literatures Modernes

Literatura italiana medieval-Grau en Llengües Romàniques i les seves literatures

Història de la llengua italiana-Grau en Llengües i Literatures Modernes

i Grau en Lingüística

Petrarca i el petrarquisme-Grau en Llengües i Literatures Modernes

Psicoanàlisi i literatura italiana-Grau en Llengües i Literatures Modernes i Grau en

Estudis Literaris

  CURRÍCULUM
català

Raffaele Pinto. Nascut a Nàpols el 1951 i format a les Universitats de Nàpols i Pisa, és actualment docent (Associat Estranger) de Filologia Italiana a la Universitat de Barcelona, presideix la “Societat Catalana d’Estudis Dantescos” i coordina el “Seminario de psicoanálisis, cine y literatura” de la UB. Els seus principals temes de recerca són:

  1. Dante i la irradiació de la seva obra en la literatura i el cinema.
  2. La història de la literatura moderna europea.
  3. La teoria literària, amb especial atenció a les teories psicoanalítiques de la literatura i el cinema.

És membre del “Grupo tenzone”, en la revista del qual, publicada en la Universidad Complutense de Madrid, col·labora assiduament.

italià

Raffaele Pinto. Nato a Napoli nel 1951, e formatosi nelle Università di Napoli e di Pisa, R. P. è attualmente docente (Asociado extranjero) di Filologia Italiana nella Università di Barcellona, presiede la “Societat Catalana d’Estudis Dantescos” e coordina il “Seminario de psicoanálisis, cine y literatura” della UB. I suoi principali temi di ricerca sono:
a. Dante e l’irradiazione della sua opera nella letteratura e nel cinema.
b. La storia della letteratura moderna europea.
c. La teoria letteraria (con particolare attenzione alle teorie psicoanaliche della letteratura e del cinema).
È membro del Gruppo Tenzone, della cui rivista, edita presso la Universidad Complutense de Madrid, è collaboratore.

  PUBLICACIONS DESTACADES
 

La teoria letteraria di Freud”, in Between, vol. 3, nº 5 (2013): Figure del desiderio. Retorica, temi, immagini.

La coedizione del volume miscellaneo Las metamorfosi del deseo. Seminario UB de psicoanálisis literatura y cine (L. Borràs – R. Pinto eds.), Barcelona, Editorial UOC, 2010.

Poetiche del desiderio. Saggi di critica letteraria della modernità, Roma, Aracne, 2010.

Edizione spagnola della Vita Nuova, Madrid, Cátedra, 2003.

Dante e le origini della cultura letteraria moderna, París, Champion, 1994.