ROSA MARIA TORRENS
Professora titular d’Escola Universitària
rtorrens@ub.edu
Tel. 93 402 13 91 / 93 403 70 25
Despatx P2.72 (Facultat Filologia)  / 334 - diagonal 696 (Facultat Economia)

 
 

 DOCÈNCIA CURS 2017-2018

Q1

Italià per als negocis-Facultat d'Economia i Empresa

Q2

Italià per als negocis II-Facultat d'Economia i Empresa

Metodologia de l'italià llengua estrangera-Grau en Llengües i Literatures Modernes

Tractament dels aspectes formals a l'aula d'idiomes-Màster Universitari en Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat

Gèneres discursius des d'una perspectiva interlingüística i intercultural-Màster Universitari en Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat

  CURRÍCULUM
 

Rosmarí Torrens. Profesora universitaria Titular desde 1997. Licenciada en Filología Románica (Italiano) y Doctora en Lingüística general, con la tesis “Los italianos en Cataluña. Dimensiones étnica y lingüística de la identidad” (2006). Su actividad está orientada tanto a la investigación como a la docencia: 1. Análisis del discurso, 2. Estudio de la identidad lingüística y étnica de la comunidad italiana, 3. Estudio de la inmigración, el multiculturalismo y la multiculturalidad. Identidad multilingüe, 4. Transmisión lingüística intergeneracional y la nueva inmigración, 5. Enseñanza de lenguas extranjeras en el contexto de la nueva inmigración, 6. Enseñanza del italiano y del italiano de especialidad, 7. Didáctica con nuevas tecnologías en entornos virtuales y blended-learning y creación de materiales hipertexto e hipermedia. Es docente en las Facultades de Filología y Economía de la Universidad de Barcelona. Premio Lupa de Oro del Institut d’Estudis Catalans de 2011 al mejor libro de Sociolingüística de Cataluña, por el libro Les llengües al sofà. El plurilingüisme familiar als països de llengua catalana, del que es coeditora y autora de dos capítulos. Imparte asignaturas en primero, segundo y tercer ciclo. De tercer ciclo, el 2010, en el “Posgrado en Educación Plurilingüe” y, en el 2013, en el "Máster oficial de profesor de educación secundaria obligatoria y bachillerato, formación profesional y enseñanza de idiomas".

 

  PUBLICACIONS DESTACADES
 

[Coedició amb E. Boix-Fuster] Les llengües al sofà. El plurilingüisme familiar als països de llengua catalana [http://www.pageseditors.cat/CAT/llibre_milenio2.asp?id=81&id_llibre=1720]. Lleida, Pagès editors, 2011.
“Metodologia i recollida de dades” dins Boix-Fuster, E. & Torrens Guerrini, R., Les llengües al sofà. El plurilingüisme familiar als països de llengua catalana [http://www.pageseditors.cat/CAT/llibre_milenio2.asp?id=81&id_llibre=1720]. Lleida, Pagès editors, 2011, p. 43-55.
“Transmissió lingüística intergeneracional i pautes d'ús a les famílies mixtes català-italià de Catalunya. Un estudi equilibrat de forma i contingut” dins Boix-Fuster, E. & Torrens Guerrini, R., Les llengües al sofà. El plurilingüisme familiar als països de llengua catalana. Lleida, Pagès editors, 2011, p. 181-226.
Torrens Guerrini, R.M.; Ballarin Garoña, J.M. & Labraña Barrero, S. “Representaciones y pautas de la transmisión lingüística intergeneracional en familias lingüísticas mixtas (catalán/castellano, catalán/gallego, catalán/italiano) en Cataluña, Mallorca y Comunidad Valenciana” [http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=6978]. RAEL - Revista Electrónica de Lingüística Aplicada, núm. 9, 2010.
"Curso de Italiano de Especialidad a Distancia Fodie", 2010. [http://www.ub.edu/fodie]
“La comunidad Italiana en España” [http://www.iula.upf.edu/publi081.htm] en Turell, M., Multilingüismo en España. Barcelona, IULA, 2007, p. 367-399.
“Identità nel discorso e discorso sull’identità. Tra emigrazione e insegnamento” in C. Marello, F. Bosc, S. Mosca (ed.), Saperi per insegnare. Formare insegnanti di italiano a stranieri. Un' esperienza di collaborazione fra università e scuola [http://www.loescher.it/Catalogo/WorkDetails.aspx?WCode=O_3129&Tab=Catalog&Node=488&C=001]. Torino, Loescher, 2006, p. 137-150.
“Entrevista sociolingüística semidirigida o construcció compartida d’identitats. Els italians a Catalunya” [http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/article/viewArticle/5739], Treballs de Sociolingüística Catalana, núm. 18, 2004, p. 229-248.
“Identità linguistica e ruoli nell’apprendimento della L2. Marche di identità e discorso sull’identità” [http://www.guerra-edizioni.com/books/index.cfm?node=0,1,996,150], ITALS núm. 2 - Università di Venezia, 2003, p. 85-107.
“The Italian Community” in Turell, M.T. (ed.), Multilingualism in Spain [http://www.multilingual-matters.com/display.asp?K=9781853594915]. Clevedon-Philadelphia, Multilingual Matters, 2001, p. 301-328.